Nedrivning

En hovedregel i forhold til nedrivning er at byggeri der kræver tilladelse at opføre, kræver også tilladelse at nedrive.

Nedrives uden tilladelse:

  • Fritliggende småhuse på under 10m².
  • Garage, carport, udhus, drivhus, overdækning under 50m².

Husk fortsat at indberette det til BBR - Ret BBR

Der skal søges tilladelse til nedrivning:

  • Enfamilieshuse og sommerhuse
  • Delvis nedrivning af enfamilieshuse og sommerhuse.
  • Fritidshuse (sommerboliger i landzone)
  • Anneks (Fritliggende beboelsesrum)
  • Tekniske anlæg, som fritstående solcelleanlæg
  • Garage, carport, udhus, drivhus, overdækning på over 50m²

Det skal du blandt andet bruge når du søger om nedrivningstilladelse:

  • Situationsplan, med afmærkning af hvad der ønskes nedrevet.

Tilladelsen søges på www.bygogmiljoe.dk

Læs mere om, hvordan du skal håndtere og anmelde bygge- og anlægsaffald på linket ”Anmeld bygge- og anlægsaffald”. Du skal være opmærksom på, at hvis der er mere end 1 ton byggeaffald skal det anmeldelse, også selvom din nedrivning ikke kræver en nedrivningstilladelse.

Anmeld bygge- og anlægsaffald