Badehuse

I Hjørring Kommune har du mulighed for at stille et badehus op på Løkken Strand.

Det er Kystdirektoratet, som er klitmyndighed, men det er Hjørring Kommune, som administrerer og tildeler ret til at stille badehuse op på Løkken Strand. 

Administrationsgrundlaget er fastsat af Naturstyrelsen.

Badehustilladelser gives kun til enkeltpersoner, som allerede året før har haft en tilladelse, eller som er skrevet på ”Venteliste" til at opnå ret til at opstille et badehus på Løkken strand.

Ventelisten er p.t. lukket for tilgang fordi den er blevet så lang, at det ikke længere giver mening at føje flere til listen.

I følge ny lov om persondatabeskyttelse (GDPR) må vi ikke længere have ventelisten med navne liggende på hjemmesiden. Kontakt i stedet administrationen for badehuse, hvis du har spørgsmål.

Se administrationsgrundlaget her

Se badehusregulativet her

Se en skitse til et badehus her

Byttebørs for strandretshavere

Vi har lavet en byttebørs for strandretshavere, som gerne vil bytte placering indbyrdes.

Byttebørs for Badehusejere

Kontakt

Teknik & Miljø

Hvad koster det?

Den årlige afgift for at have et badehus opstillet på Løkken strand udgør i 2023 2.240 kr.