Stier

Alle har ret til at færdes til fods på stranden, i skoven, på veje og stier og over udyrkede arealer.
På de fleste veje og stier er cykling også tilladt.

I skoven

I skoven må du færdes til fods og på cykel og i øvrigt opholde dig, hvis der er lovlig adgang. Har du hund med, skal den være i snor. I private skove må du kun færdes på veje og stier.

Strande og klitter

På strande og i klitfredede arealer må du færdes til fods.  Husk, at du skal have hunden i snor i perioden 1. april - 30. september. Er der græssende husdyr i nærheden, skal hunden altid være i snor.

Udyrkede arealer

På udyrkede arealer må du færdes til fods, hvis der er lovlig adgang. Hunde skal føres i snor. Du må også færdes på hegnede, udyrkede arealer gennem låger, led og lignende, hvis der ikke er græssende husdyr. Ejeren kan dog ved skiltning forbyde adgang i særlige tilfælde.

Find din sti

I Hjørring Kommune er der masser vandreruter og rekreative områder, hvor du kan nyde natur og landskab.

Find kort og foldere her