Tidlig forebyggende indsats

Den Gode Modtagelse

Er du over 18 år og har brug for socialpædagogisk hjælp, omsorg og støtte?

Tidlig forebyggende indsats og bostøtte er tilbud til dig, der har eller er i risiko for fysisk, psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

Den Gode Modtagelse (DGM) er kommunens indgang for tidlig forebyggende indsats. Det betyder også, at hvis du er i målgruppen for en socialpædagogisk indsats, vil du som udgangspunkt blive tilbudt et forløb ved Den Gode Modtagelse.

Tilbuddet henvender sig ikke til borgere som har et aktivt misbrug, her kontaktes i stedet Myndighed Handicap.

Læs mere om misbrugsbehandling her...

Du inviteres ind til en råd- og vejledningssamtale efter udfyldelse af henvendelsesskema via vores selvbetjeningsløsning, som du finder øverst i den grønne boks til højre på denne side.
Du kan også downloade henvendelsesskemaet som word-fil, og aflevere det personligt til os på Åstrupvej 15.

Hent henvendelsesskema som word-fil her...

Du er også velkommen til at ringe eller skrive til os, se kontaktoplysninger til højre på denne side.

Efter indsendelsen af dit henvendelsesskema bliver du indkaldt til en råd- og vejledningssamtale med en sagsbehandler fra Myndighed Handicap og vejleder fra Den Gode Modtagelse, hvor din henvendelse vil blive behandlet.

Hvis I, til samtalen, løser de udfordringer, der var grund til henvendelsen, og du ikke længere har brug for støtte, afsluttes din kontakt med Den Gode Modtagelse. Vurderes det derimod at du har brug for yderligere hjælp og støtte, kan der henvises til yderligere forløb ved DGM eller myndighed med henblik på ansøgning om bostøtte.

For at kunne modtage Tidlig forebyggende indsats, skal dit funktionsniveau kunne forbedres - eller forværring af dit funktionsniveau eller mulige sociale problemer skal kunne forhindres.

Du kan kun komme i betragtning til bostøtte, hvis dine behov ikke kan tilgodeses i uvisiterede tilbud, som f.eks. væresteder eller et forløb i Den Gode Modtagelse.

Ved Den Gode Modtagelse bliver der taget udgangspunkt i din ADL (Almindelige Daglige Livsførelse, som står for de opgaver du løser i dagligdagen) og styrkelse af dine egne kompetencer.

Afklarende samtaler

Et tilbud til dig, der i forlængelse af råd- og vejledningssamtalen har brug for afklaring af dit aktuelle behov - 1-4 samtaler af op til en times varighed. Du vil i så fald kunne få tilbudt et gruppeforløb eller individuelt forløb.

Individuelle forløb

Et individuelt forløb er til dig, der i en periode har brug for at kunne kontakte en vejleder i Den Gode Modtagelse. Forløbet kan strække sig over 6 måneder. De individuelle samtaler kan f.eks. handle om:

 • Struktur i hverdagen
 • Støtte til håndtering af koordinering med offentlige instanser
 • Kontakt med og til netværk
 • Samspil og relationer
 • Introduktion til andre tilbud i kommunen, f.eks. væresteder, sportsaktiviteter og frivillige tilbud

Gruppeforløb

Gruppeaktiviteterne tager udgangspunkt i dine aktuelle udfordringer og gør brug af ADL. Temaerne kan f.eks. være:

 • Madlavning
 • Post og økonomi
 • Din sundhed
 • Vaner og hverdag
 • Mellem mennesker

Indsatserne har ingen omkostninger for dig, men mulige materialer i forbindelse med aktiviteter, udgifter til transport mv. skal man selv betale

Ved bostøtte kan der søges om træning, genoptræning eller vedligeholdelse af færdigheder inden for disse områder:

Egenomsorg, f.eks.

 • Personlig hygiejne (kropspleje og tandhygiejne)
 • Spisning
 • Påklædning

Socialt liv, f.eks.

 • Etablering og vedligeholdelse af netværk (familie, venner og bekendte)
 • Etablering og opretholdelse af fritids- og kultur
 • Mestring af sociale relationer
 • Socialpædagogisk ledsagelse

Sundhed, f.eks.

 • Sygdomsindsigt/sygdomshåndtering
 • (Jeg-) støttende samtaler
 • KRAM (Kost-Rygning-Alkohol-Motion)
 • Helbred og medicinpædagogik
 • Seksualvejledning
 • Søvn/døgnrytme

Kommunikation, f.eks.

 • Håndtering af post
 • Anvendelse af kommunikationshjælpemidler og teknikker
 • Håndtering af telefoni, digital kommunikation m.m.

Mobilitet, f.eks.

 • Trafiksikkerhed
 • Træning i brug af offentlig transport

Samfundsliv, f.eks.

 • Beskæftigelse/uddannelse/dagtilbud
 • Økonomi
 • Almindelige rettigheder og pligter som samfundsborger
 • Fornemmelse for respektfuld og anerkendende adfærd

Støtten kan gives både individuelt og i en gruppe og tilbydes desuden over telefonen, via SMS eller Skype.

Du finder Den Gode Modtagelse på Åstrupvej 15, 9800 Hjørring.

Tog

Nordjyske Jernbaner har togforbindelser lige udenfor døren. Stationen hedder Kvægtorvet St. - se trafikkort for Hjørring by her. Yderligere oplysninger om priser, køreplaner m.m., ring til Nordjyllands Trafikselskab på tlf. 98 11 11 11 eller besøg www.rejseplanen.dk og planlæg din rejse.

Bus

Busser i Hjørring kommune kan findes via www.rejseplanen.dk - se evt. kommunekort eller terminalkort.

Kontakt

Den Gode Modtagelse

Åstrupvej 15
9800 Hjørring

Telefontid man.-fre. kl. 9-12 på tlf. 72 33 56 50

Skriv til Den Gode Modtagelse

Kontakt

Myndighed Handicap

Tlf.: 72 33 50 67
man. - tirs. kl. 9.00 - 12.00
ons. lukket
tors. - fre. kl. 9.00 - 12.00

Skriv til Myndighed Handicap