Flexbolig

Med en flexboligtilladelse giver kommunen lov til, at en helårsbolig må benyttes som fritidsbolig.

Med en flexboligtilladelse giver kommunen tilladelse til, at en helårsbolig kan bruges som fritidsbolig og senere som helårsbeboelse, uden at man skal søge om tilladelse igen.

Hvis en bolig ligger i landzone, vil det normalt kræve en landzonetilladelse at bruge en fritidsbolig til helårsbeboelse. Det er ikke nødvendigt, hvis man har fået en flexboligtilladelse til boligen.

Når du har fået en flexboligtilladelse til din bolig, vil den stadig formelt set være noteret som helårsbolig i BBR, og tilladelsen vil ikke have indflydelse på ejendomsskatten.

Hvis du ikke har brug for en flexboligtilladelse lige nu, men gerne vil være sikker på at kunne få den senere, kan Hjørring Kommune lave et juridisk bindende forhåndstilsagn om det.

Det kan f.eks. være i forbindelse med salg af en bolig, hvor en køber gerne vil vide, om boligen kan anvendes som fritidsbolig.

Hjørring Kommune giver som udgangspunkt flexboligtilladelse til alle helårsboliger i kommunen, medmindre det er i strid med anden lovgivning.

Man kan derfor ikke få flexboligtilladelse til stuehuse på landbrugsejendomme – eller til boliger, der er omfattet af en lokalplan, der fastlægger at boligen skal anvendes til helårsbeboelse.

Desuden kan man ikke få flexboligtilladelse i sommerhusområder.

Både flexboligtilladelser og forhåndstilsagn om flexboligtilladelse skal søges gennem selvbetjeningsløsningen på denne side.

Klik på linket ”Ansøg om flexbolig” i den grønne selvbetjenings-boks i højre side og log ind med NemID og dernæst udfyld formularen.

Bemærk, at der også findes en ansøgningsmulighed for udenlandske statsborgere, som ikke har NemID.

Udlejning af en flexbolig til ferie- og fritidsformål falder under Sommerhuslovens udlejningsregler. Afhængig af situationen, kan udlejning kræve tilladelse fra Bolig- og Planstyrelsen.

Har du spørgsmål om udlejning til ferie- og fritidsformål, kan du kontakte Bolig- og Planstyrelsen.

Du kan læse mere om Sommerhuslovens udlejningsregler på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside.

Gå til Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside her

Du kan se, om en ejendom er omfattet af nogen af de ovenfornævnte forhold på nedenstående kort.

Sådan bruger du kortet

Start med at finde den ejendom, du ønsker at undersøge forholdene på (klik på knappen Søgning).

Derefter skal du slå følgende fire lag til:

  • Lokalplan, vedtaget (PlanDK)
  • Lokalplan, forslag (PlanDK)
  • Zonekort (PlanDK)
  • Landbrugspligt

Lagene kan findes i mapperne Matrikelkort og Bolig og Byggeri eller ved at søge på dem.

Hvis der er en lokalplan eller et lokalplanforslag på ejendommen, kan du finde et direkte link til planen ved at klikke på tema-informationsfunktionen og derefter klikke på ejendommen, mens lokalplantemaerne er tændt.

Krav om helårsbeboelse vil typisk fremgå af lokalplanens formåls- eller anvendelsesbestemmelser.

Er du i tvivl om der er krav om helårsbeboelse i en lokalplan, er du velkommen til at kontakte Team Plan.

Kontakt

Team Byggeri