Fritagelse for Digital Post og læseadgang

Borgerservice

Læs om betingelserne for at blive fritaget for Digital Post eller få læseadgang

Hvis du ikke kan kommunikere med det offentlige digitalt, har du mulighed for at blive fritaget fra Digital Post. En fritagelse fra Digital Post gælder livet ud. Ændrer du mening, kan du til enhver tid tilmelde dig Digital Post igen. 

Det sker, når du bliver fritaget fra Digital Post

Når du bliver fritaget fra Digital Post, sker der to ting:

 1. Du vil i stedet modtage posten som almindelig papirpost. Når du bliver fritaget, kan du vælge at få eftersendt eventuelt uåbnet Digital Post, som du har modtaget inden for de seneste 6 måneder. Posten vil blive sendt til din folkeregisteradresse som papirpost, medmindre du oplyser en anden adresse.  
 2. Du er automatisk fritaget fra krav om at bruge de obligatoriske offentlige digitale selvbetjeninger. Offentlige digitale selvbetjeninger bruges fx til at melde flytning eller bestille feriepenge. Du kan stadig vælge at bruge selvbetjeningerne, hvis du ønsker det. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for undtagelse fra digital selvbetjening hos Udbetaling Danmark. Det kan du læse mere om på siden 'Obligatorisk selvbetjening'.

Vær opmærksom på, at fritagelse ikke dækker al Digital Post

Din fritagelse fra Digital Post omfatter ikke:

 • Visse offentlige myndigheder: Nogle offentlige myndigheder må på grund af anden lovgivning gerne sende dig beskeder i Digital Post. Det kan fx være lønsedler fra offentlige arbejdsgiver eller beskeder om SU. Den slags post sendes som udgangspunkt kun digitalt.
 • Post fra virksomheder: Post fra virksomheder - fx din bank eller dit forsikringsselskab - som du modtager i e-Boks eller på mit.dk, vil du fortsat modtage digitalt. Hvis du ikke ønsker at modtage post fra en virksomhed, skal du kontakte e-Boks, mit.dk og/eller den virksomhed, som du har indgået en kundeaftale med, for at finde en anden løsning. 

Borgere, der ikke er i stand til at modtage Digital Post og lever op til mindst ét af fritagelseskriterierne, kan blive fritaget fra Digital Post og i stedet modtage post fra det offentlige på papir.

Fritagelseskriterier

Du kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra langt de fleste offentlige myndigheder, hvis du kan sætte kryds ved mindst ét af følgende punkter:

 1. Jeg har en psykisk nedsat funktionsevne, der hindrer mig i at anvende Digital Post.
 2. Jeg har en fysisk nedsat funktionsevne, der hindrer mig i at anvende Digital Post.
 3. Jeg har ikke adgang til computer, smartphone eller tablet i mit hjem eller opholdssted.
 4. Jeg er registreret i CPR som udrejst af Danmark.
 5. Jeg er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark.
 6. Jeg behersker ikke dansk, hvilket gør det svært at anvende Digital Post.
 7. Jeg har praktiske vanskeligheder ved at anskaffe MitID, som giver adgang til Digital Post.
 8. Jeg er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse (min. 512 kbit/s downloadhastighed).
 9. Efter en konkret vurdering, hvis der foreligger ganske særlige forhold.

For at blive fritaget fra Digital Post fra det offentlige, skal du som udgangspunkt møde personligt op hos kommunen.

Hos kommunen vil du:

 • få en blanket, hvor du skriver under på, at du lever op til mindst et af fritagelseskriterierne. Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvilke af fritagelseskriterierne, du lever op til.
 • blive bedt om at vise legitimation.
 • få en skriftlig kvittering på, at du er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige. 

Hvis du ikke selv kan møde op hos kommunen

Du kan bede andre fritage dig på dine vegne ved brug af en fuldmagt, som kan fås hos kommunen. Hvis du skal hjælpe en pårørende med at blive fritaget, skal den pårørende underskrive blanketten.

Du kan søge om fritagelse på andres vegne ved brug af en fuldmagt, som du kan få hos kommunen. Hvis du skal hjælpe en pårørende med at blive fritaget, skal den pårørende underskrive blanketten.

Du kan til enhver tid tilmelde dig Digital Post igen. Det gør du ved at møde op hos kommunen. Du kan også selv gøre det via Digital Post:

 1. Log ind på Digital Post på borger.dk med dit MitID.
 2. Klik på ’Menu’.
 3. Klik på ’Ophæv Fritagelse fra Digital Post’.
 4. Klik på ’Tilmeld mig Digital Post’.
 5. Der åbner et vindue, hvor du skal trykke på knappen ’OK, tilmeld mig’ for at annullere din fritagelse. Du er nu tilmeldt Digital Post. 
 6. Klik på knappen ’Start opsætning’, følg trinene, og husk at bekræfte din e-mailadresse og dit mobilnummer under dine profiloplysninger.
Indhold leveret af Borger.dk

En læseadgang gør det muligt for andre, fx et familiemedlem eller en ven, at hjælpe dig med at tjekke din Digital Post fra offentlige myndigheder. 

Læseadgang kan være en god løsning for både dig og dine pårørende. Det kan fx være en hjælp i situationer, hvor:

 • du ikke selv kan tjekke din Digital Post
 • du gerne vil have, at din ægtefælle også kan se din Digital Post
 • du som ung gerne vil have, at dine forældre hjælper dig med din Digital Post fra det offentlige.

Dog er det vigtigt at huske, at det fortsat er dit ansvar at læse din Digital Post.

Vær opmærksom på at læseadgangen ikke omfatter post fra private virksomheder, fx banken eller forsikringsselskabet. Ønsker du at din læseadgang også skal omfatte post fra private virksomheder, skal du kontakte e-Boks og mit.dk.

Med en læseadgang kan du gøre følgende på borger.dk, e-Boks og i Digital Post-appen:

 • læse al Digital Post fra offentlige myndigheder 
 • oprette nye mapper eller flytte post til mapper
 • rette om post skal stå som læst/ulæst 
 • videresende post til en e-mailadresse eller til en Digital Post-modtager
 • læse indkaldelser til retten og blive forkyndt på vegne af postkasseejer.

En læseadgang giver ikke adgang til at:

 • slette post eller mapper
 • skrive ny post
 • redigere i indstillingerne i personens Digital Post.

Vær opmærksom på at læseadgangen ikke omfatter post fra private virksomheder, fx banken eller forsikringsselskabet. Ønsker du at din læseadgang også skal omfatte post fra private virksomheder, skal du kontakte e-Boks og mit.dk.

Du kan selv give læseadgang til andre, fx et familiemedlem, så vedkommende kan hjælpe dig med at tjekke din Digital Post på borger.dk, e-Boks og i Digital Post-appen. 

Sådan giver du læseadgang:

 1. Log ind på Digital Post på borger.dk med dit MitID. 
 2. Klik på ’Menu’ og vælg derefter ’Læseadgange’.
 3. Klik på ’Giv andre adgang’ for at oprette en læseadgang.
 4. Udfyld fornavn, efternavn og cpr-nummer på den person, du ønsker at give læseadgang til. Du kan vælge en dato for, hvornår læseadgangen skal udløbe. Du kan også klikke på feltet ’Adgangen skal aldrig udløbe’.
 5. Afslut ved at klikke på ’Send’.
 6. Du modtager herefter en besked i Digital Post, hvor der står, hvem du har givet læseadgang til.
 7. Modtageren af læseadgangen får også en besked i Digital Post om, at vedkommende har fået læseadgang til din post. 

Hvis du ikke har et MitID, skal du altid henvende dig til kommunen. Husk at bestille tid i borgerservice.

Du kan få hjælp til at oprette en læseadgang til din Digital Post fra offentlige myndigheder hos kommunen. 

Hvis ikke du har mulighed for selv at møde op, kan en anden person gøre det for dig. Personen skal møde op med en udfyldt blanket, hvor du har givet personen fuldmagt til at oprette en læseadgang på dine vegne.

Du kan give læseadgang til en anden person. Dette kræver, at personen selv har Digital Post.

For at give læseadgang til en privatperson, skal du bruge personens fornavn, efternavn og CPR-nummer. 

Du skal beslutte, om læseadgangen skal have en udløbsdato. Hvis der ikke skal være en udløbsdato, er det også muligt at vælge ’Adgangen skal aldrig udløbe’.

Hvis en anden person anmoder om at få læseadgang til din Digital Post, får du en besked i Digital Post.

For at acceptere anmodningen skal du gøre følgende på borger.dk: 

 1. Klik på ’Menu’ og vælg derefter ’Læseadgange’.
 2. Under ’Læseadgang til din post’ vil du kunne finde navnet på den person, der har anmodet om at få læseadgang. Ud for navnet vil der stå ’Mangler din godkendelse’.
 3. Klik på ’Se og redigér’ ud for personens navn.
 4. Du kan nu se, hvor længe læseadgang gælder. Klik på ’Godkend’ for at acceptere anmodningen om læseadgang. 

Du kan få læseadgang til en andens Digital Post ved, at personen har givet dig læseadgang. Du kan også selv anmode om at få læseadgangen. 

Du kan anmode om at få læseadgang i Digital Post på borger.dk – eller du kan få hjælp til det hos kommunen. 

Sådan anmoder du om at få læseadgang på borger.dk:

 1. Log ind på Digital Post med dit MitID. 
 2. Klik på ’Menu’ og derefter på ’Læseadgange’.
 3. Klik på ’Anmod om adgang’ for at oprette en læseadgang.
 4. Skriv fornavn, efternavn og CPR-nummer på personen, du anmoder om læseadgang hos. 
 5. Vælg, hvornår læseadgangen skal udløbe, eller klik i feltet ’Adgangen skal aldrig udløbe’.
 6. Afslut ved at klikke på ’Send’. 

Når personen, du har anmodet om læseadgang hos, har godkendt din anmodning, får du en besked i Digital Post, hvorefter du har læseadgang til vedkommendes Digital Post. 

Under ’Læseadgange’ kan du se status på din anmodning. 

Hvis du ikke har et MitID, skal du altid henvende dig til kommunen. Husk at bestille tid i borgerservice.

Du kan anmode om læseadgang til en anden persons Digital Post. Det eneste det kræver er, at du selv har Digital Post. 

For at anmode om læseadgang til en anden privatpersons Digital Post, skal du bruge vedkommendes fornavn, efternavn og CPR-nummer.

Du skal aftale med personen, om læseadgangen skal have en udløbsdato. Hvis der ikke skal være en udløbsdato, er det også muligt at vælge ’Adgangen skal aldrig udløbe’.

Som værge kan du anmode om læseadgang til Digital Post for personer under værgemål.

Du kan følge linket i den besked, du har modtaget: ’Se dine adgange til Digital Post’. 

Du kan også vælge at acceptere på denne måde:

 1. Log ind på Digital Post på borger.dk med dit MitID. 
 2. Klik på ’Menu’ og vælg derefter ’Læseadgange’.
 3. Under ’Din læseadgang til andres post’ vil du finde navnet på den person, der har givet dig læseadgang. Ud for navnet vil der stå ’Mangler din godkendelse’.
 4. Klik på ’Se og redigér’ ud for personens navn.
 5. Du kan nu se, hvor længe læseadgangen gælder. Klik på ’Godkend’ for at acceptere anmodningen om læseadgang.

Du får først adgang til en anden persons Digital Post, når vedkommende har godkendt din anmodning i sin Digital Post. Du kan altid se status for din anmodning i din egen Digital Post. 

Se status for din anmodning om læseadgang: 

 1. Log ind på Digital Post på borger.dk med dit MitID. 
 2. Klik på ’Menu’ og derefter på ’Læseadgange’.
 3. Under overskriften ’Din læseadgang til andres post’ finder du den person, du har sendt anmodningen til. Hvis der står ’Mangler godkendelse’, har personen endnu ikke godkendt din anmodning. 

Hvis der står ’Aktiv læseadgang’, er anmodningen godkendt, og du kan læse vedkommendes Digital Post.

Hvis du har fået læseadgang til en anden persons Digital Post, kan du se posten ved at skifte postkasse.

Sådan skifter du postkasse: 

 1. Log ind på Digital Post på borger.dk med dit MitID. 
 2. Klik på ”Skift postkasse”, og klik derefter på navnet på den person, hvis Digital Post du har læseadgang til. 
 3. Når navnet skifter fra at være dit eget til den anden persons navn, er du inde i den postkasse, du har læseadgang til.

Du kan tilmelde dig besked om ny post, så du får en e-mail, når der er ny post i den persons Digital Post, du har læseadgang til. 

Sådan får du besked om ny post: 

 1. Log ind på Digital Post på borger.dk med dit MitID. 
 2. Klik på ’Menu’ og derefter på ’Læseadgange’. 
 3. Klik på ’Se og redigér’ ud for den læseadgang, det drejer sig om. 
 4. Slå ’E-mail om ny post’ til for at tilmelde dig besked om ny post.
 5. Skriv din e-mailadresse, og klik på ’Gem’.
 6. Du skal nu bekræfte din e-mailadresse ved at indtaste en kode, der bliver sendt til din e-mail. Afslut ved at klikke på ’Bekræft’.

Du kan altid fjerne din tilmelding igen samme sted. Det er ikke muligt at modtage SMS om ny post i den postkasse, du har læseadgang til.

Du eller den anden part kan altid fjerne en læseadgang i Digital Post på borger.dk – eller du kan få hjælp til det hos kommunen.

Sådan fjerner du en læseadgang:

 1. Log ind på Digital Post på borger.dk med dit MitID.
 2. Klik på ’Menu’ og derefter på ’Læseadgange’.
 3. Du får nu vist en oversigt over, hvem du har givet læseadgange, og hvem der har givet dig en læseadgang.
 4. Klik på ’Se og redigér’ ud for den læseadgang, du gerne vil redigere. 
 5. Klik på ’Fjern læseadgang’ for at slette en læseadgang. Du bliver herefter bedt om at bekræfte, at du vil fjerne læseadgangen.
 6. Læseadgangen er nu fjernet. Under ’Læseadgange’ kan du se, at navnet på personen, der tidligere havde læseadgang, ikke længere står på siden.   

Når du opretter en læseadgang i Digital Post på borger.dk, så giver den også adgang til at læse beskeder fra det offentlige i e-Boks og på mit.dk. Hvis du ønsker, at læseadgangen også skal omfatte post fra private virksomheder, fx banken eller dit forsikringsselskab, skal du kontakte e-Boks og mit.dk.

Adgange givet på e-Boks med ret til ’læsning’ eller ’redigering’ virker ikke længere til Digital Post fra offentlige myndigheder. 

Årsagen er, at du ikke længere kan give adgang til en delmængde af din Digital Post fra offentlige myndigheder. Du kan kun give adgang til det hele.

Når du tidligere har valgt at give adgang med ret til ’læsning’ eller ’redigering’ i e-Boks, har du skulle vælge hvilke mapper du ville dele med personen. Her kan du også have delt din indbakke.

Har du givet adgang med ret til ’administration’, har du givet adgang til det hele. Derfor virker denne adgang fortsat.

Hvis du ikke længere kan se den post, som en anden person får fra offentlige myndigheder, er det fordi din adgang er ophørt.

Ønsker du fortsat at læse personens post fra det offentlige, har du følgende to muligheder: 

 • bed personen om at oprette dig som Digital Post-modtager. Herefter kan vedkommende videresende beskeder til dig i Digital Post på borger.dk, e-Boks og mit.dk.
 • anmod om at få læseadgang til personens Digital Post, så du kan læse alle beskeder i vedkommendes Digital Post.

Læs mere under 'Sådan får du læseadgang til en andens post'.

Indhold leveret af Borger.dk