Garage, carport eller udhus

Skal du bygge, garage, carport, udhus med flere, generelt sekundære bygninger du ikke opholder dig i, er der nogle regler og ting du skal være opmærksom på.

Dette kræver byggetilladelse:

Hvis din samlede mængde garage, carport, udhus, drivhus overstiger 50m².

Det skal du blandt andet bruge, når du søger:

  • Situationsplan
  • Facadetegninger

Dette kræver ikke byggetilladelse:

Hvis din sekundære bygningsmasse samlet er under 50m², kræves der blot at du indberetter det til BBR, når du har bygget.

Her er du selv ansvarlig for at dit byggeri overholder gældende regler, lokalplaner og servitutter og selvom dit byggeri ikke kræver byggetilladelse, kan det kræve en dispensation.

REGLER du skal være opmærksom på ( også selvom byggeriet ikke kræver byggetilladelse):

Bygningerne skal overholde flg. regler:

  • Max 12 meter i skel – samlet længde for alle bygninger i skel
  • Max 2,5 meter høj, 2,5 meter inde på grunden (for sommerhuse er skel rykket 2,5 ind, dvs. at byggeri indenfor 2,5 – 5 meter må max være 2,5 meter højt)
  • Tagvand på egen grund
  • Ingen døre og vinduer i skel.

Vær opmærksom på bebyggelsesprocenten og fradrag herfra, fortsat er 50 m² ( 20 m² for rækkehuse), med mindre andet er nævnt i lokalplanen.