Ferie og feriekort

Hvis du har feriekort, er der i visse tilfælde mulighed for, at feriepengene kan udbetales, uden at der holdes ferie - og uden at det berører udbetalingen af sygedagpenge. Hvis man i hele ferieperioden er afskåret fra at holde ferie på grund af sygdom, kan feriepengene udbetales, da de ellers ville bortfalde.

OBS: Fra den 1. maj 2020 er der en kort ferieperiode inden overgangen til den nye ferielov den 1. september 2020. I denne korte ferieperiode er reglen om udbetaling af feriepenge på grund af feriehindring afskaffet, men til gengæld bliver ferien overført til efter den 1. september 2020. Ferien kan afholdes frem til 31.12.2021, og derfor kan feriepenge på grund feriehindring tidligt udbetales ultimo 2021.

Dit feriekort skal underskrives i Borgerservice, hvis du er:

 • SU- eller SVU modtager og uden arbejde på ferietidspunktet
 • Ung under 18 år og uden arbejde på ferietidspunktet
 • Selvstændig
 • Pensionist
 • Kontanthjælpsmodtager
 • Modtager af kontantydelse
 • Modtager af uddannelseshjælp
 • Modtager af revalideringsydelse
 • Modtager af ledighedsydelse
 • Modtager af sygedagpenge
 • Modtager fleksløntilskud
 • Modtager af ressourceforløbsydelse
 • Over 18 år og uden arbejde på ferietidspunktet

Telefontid 09.00 - 13.00

Borgerservice
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring