Skorstensfejning

Du kan under de enkelte faner læse mere om skorstensfejning, dit ansvar som ejer samt problemer med røggener.

 

Hvis du på din ejendom har en brændeovn, oliefyr, fastbrændselsfyr eller lignende, som er tilsluttet en skorsten, skal du have undersøgt og fejet mindst én gang årligt af en autoriseret skorstensfejermester. Det samme gælder, hvis du installerer en ny fyringsenhed. Så skal den godkendes af en skorstensfejer før den må tages i brug.

I Hjørring Kommune er der frit skorstensfejervalg. Det betyder, at du som bygningsejer selv bestemmer, hvilken autoriseret skorstensfejer, der skal feje din skorsten.

Hjørring Kommune har et samarbejde med nogle skorstensfejere, som tilbyder skorstensfejning i Hjørring Kommune. Du finder dem under fanen ”Skorstensfejere”

Bemærk:

Hvis du skifter skorstensfejer, skal du huske at informere afgående skorstensfejer.

Det er ejers ansvar at få udført den lovpligtige fejning/tilsyn mindst én gang årligt, og arbejdet bliver udført af en autoriseret skorstensfejer.

Der er frit skorstensfejervalg i Hjørring kommune.

Kommunen har indgået samarbejde med dem, som fremgår af listen herunder, men det er ikke et krav at du vælger en af dem.

Spørgsmål vedrørende fejning, priser mm. rettes til din skorstensfejer.

Nej du skal ikke søge hos kommunen om at ændre varmeforsyning i privat bolig.

Din skorstensfejer skal dog godkende installationen, inden du tager den i brug. Det er dit ansvar, at lovgivningens bestemmelser om f.eks. afstande og højder mv. er overholdt.

Din skorstensfejer kan være behjælpelig med råd og vejledning om lovgivningens bestemmelser.

Når skorstensfejeren har godkendt tilslutning af din nye installation, skal du kontakte kommunens BBR-register (Bygnings- og Bolig Register) og ajourføre din BBR for ny eller supplerende varmekilde. Du kan indsende din rettelse til BBR via selvbetjeningsløsningen i den grønne boks til højre på skærmen.

Hvis du fjerner dit oliefyr/brændeovn, så husk at give Skorstensfejeren besked og ændre din BBR.

Hvis du har problemer med røggener i det område, hvor du bor, har du mulighed for at kontakte vores medarbejder Peter E. Mathiesen, som håndterer denne type sager.

Peter kan kontaktes på: Telefon: 72336632 eller mail: pem@hjoerring.dk

Skorstensfejere, der tilbyder skorstensfejning i Hjørring kommune, og hvor gebyret bliver opkrævet sammen med bidragsopgørelsen.

Skorstensfejeren Brønderslev ApS 
Gyldenstjernevej 1, 9330 Dronninglund

www.broenderslev.skorstensfejer.nu

Email: broenderslev@skorstensfejer.nu
Telefon: 22 63 80 83

Skorstensfejermester Orla Hansen 
Grønhedevej 28, 9300 Sæby 

www.osh-skorstensfejer.dk

Email: orla@skorstensfejeren.dk
Telefon: 98 46 83 58

Skorstensfejermester Lars Christensen&Søn I/S,
G V Spindlers Vej 6, 9800 Hjørring

www.lcfejer.dk

Email: danny@dwfejer.dk og marie@dwfejer.dk
Telefon: 20 13 74 22

Skorstensfejermester Flemming Nielsen 
Lynggårdsvej 11, Tversted, 9881 Bindslev

www.skorstensfejerflemming.dk

Email: flemmingskorstensfejer@gmail.com
Telefon: 20 89 66 49

Skorstensfejerfirmaet Carøe Aarestrup ApS 
Hjulmagervej 17, 9490 Pandrup 

www.skorstensfejerpandrup.dk

Email: strup@stofanet.dk
Telefon: 98 24 64 74