Sommerhus

Nybyggeri:

Det kræver en byggetilladelse som skal søges gennem www.bygogmiljoe.dk

Din ansøgning skal blandt andet indholde:

  • Situationsplan
  • Etageplan, Plantegning
  • Facadetegninger
  • Snit tegning, hvis der bygges 1½ etage

Til-/ombygning:

En tilbygning og udvidelse af boligarealet, vil som udgangspunkt altid kræve at du søger byggetilladelse.

Undtagelse:
Hvis du ønsker at efterisolere med maksimalt 25 cm på facadens udvendige side, kræver dette ikke byggetilladelse

Ombygning og inddragelse af tagetagen, i areal der allerede er registreret som beboelse.

Hvis din ombygning ikke kræver byggetilladelse skal du blot sende dine rettelser til BBR-rettelser.

Kræves der byggetilladelse, så skal din ansøgning blandt andet indeholde:

  • Plantegning
  • Situationsplan
  • Facadetegninger

Start din ansøgning på www.bygogmiljoe.dk