Træningsenheden

Har du svært ved at klare hverdagen, arbejdslivet eller fritiden, eksempelvis efter en indlæggelse eller sygdom, kan du have behov for et træningsforløb.

Hvor skal jeg rette henvendelse?

 • Har du været i kontakt med sygehus eller speciallæge og fået udarbejdet en genoptræningsplan? I så fald sender sygehuset planen til Træningsenheden og du vil efterfølgende blive kontaktet af en terapeut herfra indenfor 5 hverdage efter planen er modtaget. Dette gælder både børn og voksne (Sundhedslovens §140).
 • Er du under 18 år, men ikke har været indlagt på sygehus, men mistet funktionsniveau, kan du kontakte Træningsenhedens Børneteam. Henvendelse kan ske fra forældre, sundhedsplejerske, pædagogisk / psykologisk rådgivning (PPR) (Servicelovens §44).
 • Du kan vælge Træningsenheden som leverandør af Vederlagsfri fysioterapi, såfremt din læge har givet dig en henvisning hertil.

Træningsenheden i Hjørring Kommune

 • I Træningsenheden er fysio- og ergoterapeuter, pædagoger og træningsassistenter fordelt på forskellige fag-teams.
 • Træningsenheden er en del af Hjørring Sundhedscenter.
 • I forbindelse med dit træningsforløb kan vi også samarbejde med relevante personalegrupper, for at give det mest optimale tilbud til dig. Dette kan f.eks. være sygeplejerske, plejepersonale, pædagoger, læger og sygehuse.

Efter din kontakt med sygehuset vil de vurdere om der er behov for en genoptræningsplan - det er ikke noget du kan visiteres til eller ansøge om.

 • Undersøgelse
 • Vurdering
 • Rådgivning og vejledning
 • Screening
 • Tests
 • Genoptræning
 • Opfølgning

En ergo- eller fysioterapeut vil lave en individuel vurdering på om genoptræningen skal være basal eller avanceret.

Forløbet kan vare op til 3 måneder. Yderligere genoptræning afhænger af terapeuten samt din vurdering på om du har opnået det du ønsker.

Genoptræningen er gratis og det samme er transporten. Gratis transport kræver dog, at du er pensionist, ikke har mulighed for at benytte offentlig transport og/eller hvis rejsen overstiger 50 km.

Vælger du genoptræning i en anden kommune har du ikke mulighed for gratis transport - du får dog den befordringsgodtgørelse, som du ville være berettiget til, hvis du valgte genoptræning i Hjørring Kommune.

Vil du vide mere om genoptræning efter sygehusophold kan du læse kvalitetsstandarden eller kontakte Træningsenheden på Sundhedscenter Hjørring.

Kontakt

Træningsenheden

Tlf.: 72 33 58 50
Hverdage kl. 8.00 - 9.00

Skriv en mail