Hjemmehjælp

Med et ønske om at alle borgere klarer sig selv bedst muligt og længst muligt tilbydes hjemmehjælp, som ydes rehabiliterende, aktiverende og/eller kompenserende.

OBS! Vedr. turister/feriegæster

Hvis du skal holde ferie i Hjørring Kommune og har brug for hjemmehjælp skal du kontakte din hjemkommune med henblik på en kontakt til Hjørring Kommune angående betaling.

Hjørring Kommune har ændret sagsbehandlingstiden for henvendelser vedr. borgere, som kommer på ferie i Hjørring Kommune og har behov for hjemmehjælp under ferieopholdet.

Sagsbehandlingstiden er nu på 15 hverdage. Dette skyldes, at Hjørring Kommune skal visitere hjælpen og desuden vurdere, om ferieboligen er anvendelig i forhold til, om hjælpen kan leveres under forsvarlige arbejdsmiljømæssige forhold.

Det betyder, at du ikke kan forvente, at der kan leveres hjemmehjælp til den ønskede dato, hvis ansøgningen er Hjørring Kommune i hænde under 15 dage før ferieopholdet.

Hjemmehjælp har til formål at fremme dit funktionsniveau ved at vedligeholde dine fysiske, psykiske og/eller sociale færdigheder. Ydelsen bliver givet på en måde, så du inspireres og støttes til at holde dig i gang.

Læs mere om hvordan du søger, hvad kravene er samt hvad ydelserne tilbyder nedenfor.