Hjemmehjælp

Med et ønske om at alle borgere klarer sig selv bedst muligt og længst muligt tilbydes hjemmehjælp, som ydes rehabiliterende, aktiverende og/eller kompenserende.

Hjemmehjælp har til formål at fremme dit funktionsniveau ved at vedligeholde dine fysiske, psykiske og/eller sociale færdigheder. Ydelsen bliver givet på en måde, så du inspireres og støttes til at holde dig i gang.

Læs mere om hvordan du søger, hvad kravene er samt hvad ydelserne tilbyder nedenfor.