Gå- og sivegader

I Hjørring Kommune er der etableret gågader med tilhørende sivegader i Hjørring, Hirtshals og Løkken.

Ønsker du at bruge gågadearealet til forskellige formål, kan du søge om det her.

Hjørring Kommune har lavet regulativer, som danner rammerne for, hvordan gågadeområderne må bruges. Formålet er at udvikle et pænt og levende bymiljø i de største byer i kommunen.

For Hirtshals og Løkken gælder Gågaderegulativet.

Se Gågaderegulativet her

For Hjørring gælder den såkaldte Cityguide. Det er planen på sigt, at Gågaderegulativet skal ændres, da det i nuværende udgave stadig nævner Hjørring på trods af, at det er Cityguiden der er gældende her.

Se Cityguiden her

Hvis du har brug for dispensation til kørsel i gågaderne, kan du søge om det her.

Søg om kørselsdispensation her

Skal du eller din forening afholde et arrangement i en af kommunens gågader, kan du ansøge om det her.

Arrangementer i gågaden

Har du butik i en af gågaderne, bruger du typisk arealet ude foran din butik til enten udeservering eller udstilling af skilte og butiksvarer.

Det kræver en lejeaftale om benyttelse af det offentlige vejareal.

Ønsker du at leje vejareal i gågaderne, så skriv til vejogtrafik@hjoerring.dk