Sygepleje

Hjørring Kommune leverer sygepleje hvor der skønnes at være behov for sygepleje ud fra en lægefaglig, sygeplejefaglig og/eller socialfaglig vurdering.

Der kan leveres sygepleje døgnet rundt alle ugens dage – i en tidsbegrænset periode ud fra en individuel faglig vurdering. Sygeplejen ydes enten i en af kommunens 10 sygeplejeklinikker, i eget hjem, på ældrecenter eller i sundhedscenterregi.

Vi har sygeplejersker med specialviden om inkontinens, KOL, hjerte-/karlidelser, diabetes, sår, demens og palliation.

Vi samarbejder tæt med de social- og sundhedshjælpere/assistenter der arbejder i borgernes eget hjem og på ældrecentrene, samt med andre faggrupper internt i kommunen, hvor dette er relevant. Sygeplejen har et bredt samarbejde med regionens hospitaler, speciallæger og de praktiserende læger.

Sygeplejen er gratis. Man skal selv betale eventuelle transportudgifter. Der kan være egenbetaling på udvalgte artikler til brug i forbindelse med pleje/behandling.

Læs mere om sygeplejeklinikker

Du kan ansøge om sygepleje ved at henvende dig til Sygehjemmeplejen - find kontaktinformation til højre på siden.

Derudover kan der også ansøges på dine vegne gennem læge, vagtlæge, sygehus og øvrige samarbejdspartnere i og uden for Hjørring Kommune.

  • Udredning, vurdering og behandling i forbindelse med akut opstået sygdom
  • Forebyggende og sundhedsfremmende tiltag
  • Pleje og behandling
  • Rehabilitering
  • Lindrende behandling

Sygepleje kan leveres døgnet rundt alle ugens dage - i en periode som fastlægges ud fra en individuel, faglig vurdering. Primærsygeplejen ydes enten i sygeplejeklinikker, i dit eget hjem eller i Sundhedscenterregi:

Sundhedscenter

Falder du indenfor den sygdomsspecifikke sundhedsaftale, som er indgået mellem Hjørring Kommune og Region Nordjylland vil din sygepleje blive afviklet ved Sundhedscentret - læs mere om det på siden om Patientrettet forebyggelse.

Sygeplejeklinikker

Hvis du er i stand til selv at møde op eller møde op ved hjælp af andre, fx pårørende, offentlig transport, taxa eller andet vil dit tilbud blive afviklet gennem en af kommunens sygeplejeklinikker.

Dit eget hjem

Denne mulighed tilbydes til dig der ikke er i stand til at komme til en sygeplejeklinik og som har behov for:

  • Sygepleje eller behandling i dit nærmiljø
  • Sygepleje ved pludselig opstået sygdom
  • Særlige behandlingsredskaber, sygeplejeartikler eller hjælpemidler

Særlige hensyn grundet smitsom sygdom

Er du psykisk svækket pga. sindslidelse, senhjerneskade eller misbrug vil der blive lavet en vurdering af hvilken hjælp, der er behov for. Denne vurdering tager udgangspunkt i dit behov samt funktionsniveau.

Sygepleje er gratis. Der er dog en egenbetaling på transport og udvalgte artikler.

Sundhedsfagligt tilsyn

Sygehjemmeplejen Nord 13. april 2023

Kontakt

Sygehjemmeplejen

Tlf.: 72 33 64 00
Hele døgnet

Kontakt

Myndighed Ældre

Tlf.: 72 33 55 00
man. - tirs. kl. 9.00 - 12.00
ons. lukket
tors. - fre. kl. 9.00 - 12.00

Skriv til Myndighed Ældre