Helårsbeboelse i sommerhus

Er du pensionist og har du ejet dit sommerhus i mere end 1 år? Så kan du benytte dit sommerhus til helårsbeboelse.

Hvem kan benytte sommerhus til helårsbeboelse?

Du skal have ejet dit sommerhus i mere end et år.

Du skal være en af følgende:

  • førtidspensionist
  • folkepensionist
  • efterlønsmodtager
  • modtager af fleksydelse (fleksydelse er en slags efterløn for flekslønsmodtagere)
  • over 60 år og oppebærer pension

En pensionists ægtefælle, samlever eller nært beslægtede kan sammen med pensionisten benytte boligen til helårsbeboelse. Efter pensionistens død kan ægtefællen, samleveren eller den nært beslægtede fortsætte med at benytte boligen til helårsbeboelse.

Den personlige ret bortfalder ved ejerskifte, eller hvis boligen ikke længere bliver brugt til helårsbeboelse.

Dispensation til helårsbeboelse for ejeren i særlige tilfælde

Du kan ansøge om dispensation til at bo i dit sommerhus ved at benytte selvbetjeningsløsning i højre side af skærmen i den grønne boks. 

Dispensation til helårsbeboelse kan kun meddeles personligt til ejeren af sommerhuset i særlige tilfælde.

Særlige tilfælde kan f.eks. være.

Ejere eller forpagtere af dagligvarebutikker og af de i sommerhusloven nævnte virksomheder, når der er nødvendigt af hensyn til virksomhedens drift.

Personer, der i forbindelse med køb af ejendommen fejlagtigt af kommunen har fået oplyst, at den lovligt kan anvendes til helårsbeboelse.

Ved alvorlig sygdom og invaliditet, hvor en rimelig tilværelse kun kan opnås i sommerhuset. Helbredsmæssige årsager i øvrigt kan normalt ikke give dispensation.

Hjørring kommune giver desuden en tidsbegrænset dispensation en vinterperiode til ejeren af sommerhuset, hvis de har solgt helårsbolig, ramt af skilsmisse m.m.

Hvis du ikke har dispensation

Så kan du stadig bo i dit sommerhus

  • fra 1. marts til 31. oktober
  • i weekender
  • i kortvarige ferieophold

Du kan ansøge om dispensation til at bo i dit sommerhus ved at benytte selvbetjeningsløsning i højre side af skærmen i den grønne boks. 

Kontakt

Team Byggeri (Ejendomsbidrag)
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring