Nabohjælp

Nabohjælp er en god måde at beskytte sin bolig mod indbrud på. Se, hvordan du gør her, hvis du og dine naboer vil i gang med Nabohjælp.

Hvis du overholder nogle få regler, kan du selv trække en tilladelse til at sætte nabohjælp skilte op på din vej.

Du bestiller selv skiltene og sørger for at få dem sat op enten på privat areal eller på noget af kommunens inventar - fx vejnavneskilte eller lygtepæle. 

Der er nogle få regler, som skal overholdes, hvis du selv sætter nabohjælp skilte op på din vej.

På kommunens mindre lokalveje kan beboerne få lov til selv at sætte nabohjælp skilte op, hvis det ikke strider mod den gældende lokalplan.

Man skelner mellem nabohjælp skilte placeret på privat areal og nabohjælp skilte placeret på vejareal.

Nabohjælp skilte på privat areal

Hvis du sætter skiltene op på grundejerforeningens fællesarealer eller på private arealer, skal du sikre, at skiltet ikke tager udsynet for trafikanterne eller på anden måde skæmmer i forhold til omgivelserne.

Nabohjælp skilt på vejareal

Hvis det ikke kan lade sig gøre at placere skiltet på privat areal, kan Hjørring Kommune give lov til, at skiltet placeres på vejarealet (fortov, rabat og vej), hvis du blot overholder nogle få krav.

Nabohjælp skilte er ikke færdselsafmærkning og derfor må de i følge færdselsloven ikke sættes op på eller ved siden af færdselstavler, afmærkning på kørebanen eller anden afmærkning.

Hvis du er nødt til at grave i jorden for at sætte skiltene op, skal du kontakte Hjørring Kommune inden du går i gang.

Det skyldes, at der er gravet mange forsyningsledninger ned langs vejene og for ikke at gøre skade på dem, er det vigtigt at vide hvor de er. 

Hvis nabohjælp skiltet bliver ødelagt, er det grundejerne selv, som er ansvarlige for reparation/udskiftning.

Læs mere om nabohjælp her

Generelle regler

Skiltene skal placeres minimum  2,20 meter fra skiltets underkant til terræn.

Hvis du placerer skiltet med minimum 30 cm's afstand til gående og cyklende (målt fra skiltets nærmeste kant), kan du selv vælge, hvor højt skiltet skal placeres.

Du skal bare være opmærksom på, at skiltet ikke tager udsynet fra trafikanterne.