Enfamiliehus

Nybyggeri:

Det kræver en byggetilladelse, som skal ansøges gennem ansøgningsportalen www.bygogmiljø.dk

Din ansøgning skal blandt andet indeholde:

Til-/ombygning:

En tilbygning til din beboelse vil altid kræve en byggetilladelse. Derimod vil en ombygning, hvor du ikke udvider boligarealet ikke kræve tilladelse, medmindre der er tale om en etagebolig - bolig med selvstændige lejligheder i flere etager.

Undtagelser:
Hvis du ønsker at efterisolere med maksimalt 25 cm på facadens udvendige side, betragtes dette byggearbejde ikke som en udvidelse af etagearealet og byggeriet kræver dermed ikke byggetilladelse.

Ændring af anvendelse:
Ved ændret anvendelse af din bolig kan ændringen medføre, at du skal søge en byggetilladelse. For eksempel hvis du ønsker boligen anvendt til erhverv. Er der tale om liberalt erhverv, kræver denne ændring dog ikke byggetilladelse, hvis erhvervet drives af ejer. Liberalt erhverv er firmaer som omfatter fagene frisør, arkitekt, advokat, revisor og lignende. Du skal dog være opmærksom på, at eventuelt skiltning i forbindelse med erhvervet kan kræve byggetilladelse.

Hvis din ombygning ikke kræver byggetilladelse skal du blot sende dine rettelser til BBR-rettelser - Ret BBR

Kræves der byggetilladelse, så skal din ansøgning blandt andet indeholde.

Start din ansøgning på www.bygogmiljoe.dk