Kystbeskyttelse

Hjørring Kommunes kyster er udsat for kraftig kysttilbagerykning - også kaldet erosion. Her kan du læse om, hvor og hvordan vi beskytter vores kyststrækning.

Kysterosionen sker især langs den vestlige kyst fra Løkken, ved Nørre Lyngby, omkring Lønstrup og videre mod nord op til området omkring Nørlev Strand.

På kommunens nordkyst er der dog også områder med kraftig erosion.

I Kystdirektoratets Kystanalyse fra 2016 er Hjørring Kommune placeret i den højeste risikogruppe med hensyn til erosion.

Se Kystanalysen her

Den kraftige erosion har betydet, at der er etableret flere anlæg til kystbeskyttelse i kommunen igennem årene, og at der hele tiden ansøges om nye.

Frem til 1. september 2018 var det Kystdirektoratet, der var myndighed for tilladelser til kystbeskyttelse.

Fra 1. september 2018 blev kommunerne myndighed på dette område.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan Hjørring Kommune arbejder med kystbeskyttelse.

Hjørring Kommunes Byråd vedtog den 26. februar 2020 en handlingsplan for kommunens arbejde med kystbeskyttelse.

Se handlingsplanen her

Handlingsplanen for kystbeskyttelse er den samlede politiske ramme for, hvordan vi administrerer og forvalter de forskellige opgaver, som kommunen har ansvaret for i forhold til kystbeskyttelse.

Handlingsplanen behandler derfor de forskellige roller og opgaver, som Hjørring Kommune har i forhold til kystbeskyttelse. Den er samtidig retningsgivende for, hvordan vi samarbejder med de forskellige eksterne aktører (private såvel som andre myndigheder), der også har interesser i kystbeskyttelsen i kommunen.

Som baggrund for handlingsplanen har vi udarbejdet en samlet kystplan, der er baggrundsdokument for handlingsplanen. Kystplanen redegør for udfordringer og tekniske forhold omkring kystbeskyttelse i kommunen.

Se kystplanen her

Se bilag til kystplanen her

Handlingsplanen udgør samtidig Hjørring Kommunes politik for kystbeskyttelse.

Ved Lønstrup indgår Hjørring Kommune i et samarbejde med Kystdirektoratet om sandfodring omkring Lønstrup.

Kystdirektoratet er bygherre på sandfodringen og står for udførelsen af projektet.

Aftalen om sandfodring ved Lønstrup har fundet sted siden 1984.

Hjørring Kommune har gennem mange år arbejdet sammen med sommerhusejere og grundejerforeninger langs vestkysten om at lave forebyggende sandfodring.

Byrådet har i 2019 besluttet at afsætte midler til at matche de private bidrag i forholdet 1:1.

Hjørring Kommune har desuden i 2020 og 2021 fået yderligere tilskud fra staten til den forebyggende sandfodring. Vi forventer derfor at kunne sandfodre de næste ca. 5 år i et omfang, der udligner den naturlige fraførsel af sediment fra den vestvendte kyst.

Vi arbejder videre med at udvide projektet til flere kyststrækninger i kommunen. Er du som kystnær grundejer eller forening interesseret at deltage i et lignende projekt, er du derfor meget velkommen til at kontakte kommunen.

Du har mulighed for at ansøge kommunen om tilladelse til at etablere kystbeskyttelse af privat ejendom jf. kystbeskyttelsesloven.

Du kan læse mere om administrationspraksis for ansøgninger om tilladelse til kystbeskyttelse i kysthandlingsplanens afsnit 1.2 Hjørring kommune som myndighed.

Se kysthandlingsplanen her

Ring gerne til os og få en snak inden du indsender din ansøgning.

Du finder links til din ansøgning her:

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema

Anmeldeskema til miljøvurdering

Skabelon til samtykkeerklæringer

Ved fem udvalgte strande har vi i samarbejde med Kystdirektoratet opsat røde træpæle med en metalholder på toppen.

Her kan du lægge din mobiltelefon og tage et billede af kysten. Følg vejledningen på pælen og upload dit foto.

Jo flere fotos, der bliver taget fra CoastSnap-stationerne, jo flere data får vi om hvordan kysten ser ud.

Kysten forandrer sig hele tiden afhængig af årstid, vejr og vind. Når der er gået længere tid kan vi også se om der er mere permanente forandringer på kysterne.

Læs mere her

Kontakt

Christina Weidick Kærsgaard
Kystmedarbejder
Thomas Lomholt
Specialkonsulent

Nyttige links

Overvejer du at købe sommerhus og vil du gerne kende erosionen for en bestemt strækning?

Hent vejledning her

Vil du vide mere om erosion og kystdynamik?

Læs mere her