Tilgængelighed

Her kan du få overblik over, hvordan tilgængeligheden for handicappede er på institutioner, faciliteter osv. med offentlig adgang i Hjørring Kommune

Hjørring Kommune arbejder kontinuerligt med at sikre god adgang for borgere med handicap - både på nettet, til vores bygninger, faciliteter og så videre. I oversigten nedenfor kan du bl.a. finde information om toiletforhold, elevatorer, ledelinjer, hjertestarter m.m.

God Adgang

God Adgang er nyttig information om tilgængelighed for borgere med forskellige typer handicap. Du kan finde detaljerede oplysninger om adgangsforholdene til bestemte arbejdspladser, offentlige bygninger, konferencesteder, forlystelser og mange andre steder.

Giv os et praj om tilgængelighedsudfordringer i bybilledet eller i naturen

Det kan fx være udfordringer, som...

 • Et opmærksomhedsfelt, der ikke fungerer
 • Et manglende opmærksomhedsfelt
 • Akustisk lyd ved fodgængerovergang er ude af drift
 • Rollator/kørestol kan ikke eller vanskeligt komme fra fortov til vej og omvendt ved fodgængerovergange og andre naturlige overgangssteder

Ved større tilgængelighedsudfordringer er du velkommen til at kontakte Hjørring Kommunes tilgængelighedsudvalg.

Læs mere om Tilgængelighedsudvalget her

Her kan du se, hvordan tilgængeligheden for handicappede er ved Hjørring Kommunes Biblioteker:

Hjørring Bibliotek

Tilgængelighed i kørestol: Ja 
Handicaptoilet: Ja
Handicap p-pladser: Ja
Elevator: Ja
Ledelinjer for blinde: Nej
Hjertestarter indvendigt: Ja
Hjertestarter udvendigt:  Nej
Der forefindes Teleslynge for hørehæmmede: Ja
IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende anlæg er tilgængelig for alle: Ja

Hirtshals Bibliotek

Tilgængelighed i kørestol: Ja
Handicaptoilet: Nej
Handicap p-pladser: Ja
Elevator: Nej
Ledelinjer for blinde: Nej
Hjertestarter indvendigt: Nej
Hjertestarter udvendigt:  Nej
Der forefindes Teleslynge for hørehæmmede: Nej
IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende anlæg er tilgængelig for alle: Ja 

Løkken Bibliotek

Tilgængelighed i kørestol: Ja
Handicaptoilet: Ja
Handicap p-pladser: Nej
Elevator: Nej
Ledelinjer for blinde: Nej
Hjertestarter indvendigt: Nej
Hjertestarter udvendigt:  Nej
Der forefindes Teleslynge for hørehæmmede: Nej
IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende anlæg er tilgængelig for alle: Ja

Sindal Bibliotek 

Tilgængelighed i kørestol: Ja
Handicaptoilet: Ja
Handicap p-pladser: Ja
Elevator: Ja
Ledelinjer for blinde: Nej
Hjertestarter indvendigt: Nej
Hjertestarter udvendigt:  Nej
Der forefindes Teleslynge for hørehæmmede: Nej
IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende anlæg er tilgængelig for alle: Ja 

Vrå Bibliotek 

Tilgængelighed i kørestol: Ja
Handicaptoilet: Nej
Handicap p-pladser: Nej
Elevator: Nej
Ledelinjer for blinde: Nej
Hjertestarter indvendigt: Nej
Hjertestarter udvendigt:  Nej
Der forefindes Teleslynge for hørehæmmede: Nej
IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende anlæg er tilgængelig for alle: Ja

Læs mere om bibliotekerne her

Her kan du se, hvordan tilgængeligheden for handicappede er i kommunens haller og svømmehaller.

Lundergårdhallen

Tilgængelighed i kørestol: Ja
Handicaptoilet: Ja
Særskilt handicapomklædning: Nej
Handicap p-pladser: Ja
Hjertestarter indvendigt: Ja
Hjertestarter udvendigt:  Nej

Vendiahallen

Tilgængelighed i kørestol: Ja
Handicaptoilet: Ja
Særskilt handicapomklædning: Nej
Handicap p-pladser: Nej
Hjertestarter indvendigt: Ja
Hjertestarter udvendigt: Nej

Tårshallen

Tilgængelighed i kørestol: Ja
Handicaptoilet: Ja
Særskilt handicapomklædning: Nej
Handicap p-pladser: Ja
Hjertestarter indvendigt: Ja
Hjertestarter udvendigt: Nej

Skalleruphallen

Tilgængelighed i kørestol: Ja
Handicaptoilet: Ja*
Særskilt handicapomklædning: Nej*
Handicap p-pladser: Ja
Hjertestarter indvendigt: Ja*
Hjertestarter udvendigt: Nej

Højenehallen

Tilgængelighed i kørestol: Ja
Handicaptoilet: Ja
Særskilt handicapomklædning: Nej
Handicap p-pladser: Ja
Hjertestarter indvendigt: Ja
Hjertestarter udvendigt: Nej

Harkenhallen

Tilgængelighed i kørestol: Nej
Handicaptoilet: Nej
Særskilt handicapomklædning: Nej
Handicap p-pladser: Nej
Hjertestarter indvendigt: Nej
Hjertestarter udvendigt: Nej

Bjergbyhallen

Tilgængelighed i kørestol: Ja
Handicaptoilet: Ja
Særskilt handicapomklædning: Nej
Handicap p-pladser: Ja
Hjertestarter indvendigt: Ja
Hjertestarter udvendigt: Nej

Bagterphallen

Tilgængelighed i kørestol: Ja
Handicaptoilet: Nej
Særskilt handicapomklædning: Nej
Handicap p-pladser: Ja
Hjertestarter indvendigt: Ja
Hjertestarter udvendigt: Nej

Vandhuset

Tilgængelighed i kørestol: Ja
Handicaptoilet: Ja
Særskilt handicapomklædning: Ja
Handicap p-pladser: Ja
Hjertestarter indvendigt: Ja
Hjertestarter udvendigt: Nej

Badmintonhallen

Tilgængelighed i kørestol: Nej
Handicaptoilet: Nej
Særskilt handicapomklædning: Nej
Handicap p-pladser: Nej
Hjertestarter indvendigt: Nej
Hjertestarter udvendigt: Nej

 • Vigen 4, Lønstrup (Strandtoilet)
 • Nørlev Strandvej 500, Nørlev (Strandtoilet)
 • Tannisbugtvej 129, Tversted (Strandtoilet)
 • Hjørringgade 2A, Hirtshals
 • Strandvejen 41, Tornby (Strandtoilet)
 • Peter Hermansensvej 40A, Kjul Strand (Strandtoilet)
 • Skagensvej 119A, v/ Ørnereservatet
 • Skagensvej 34B, Tversted
 • Møstingsvej 5, Løkken
 • Sdr. Strandvej 21, Løkken (Strandtoilet)
 • Ny Strandvej 50, Løkken (Strandtoilet)
 • Jernbanegade 5, Vrå

Her kan du se, hvordan tilgængeligheden for handicappede er på Hjørring Kommunes Rådhus

Der er tilgængelighed i Kørestol: Ja
Der forefindes handicaptoilet: Ja
Der forefindes særskilt handicapomklædning: Nej
Der er etableret Handicap P-pladser: Ja

Der forefindes ledelinjer for blinde: Ja
Der er installeret elevator: Ja

Der er installeret Hjertestarter indvendigt: Nej 
Der er installeret Hjertestarter udvendigt: Ja

Der forefindes Teleslynge for hørehæmmede: Ja
Der forefindes udendørs bænke: Ja

Der forefindes informationsmateriale om tilgængelighed på hjemmeside: Ja
Der forefindes informationsmateriale om tilgængelighed på tryk: Nej

IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende anlæg er tilgængelig for alle: Ja (delvist)

Hjørring Kommune har 11 badestrande med Badevandsflag - mange af dem med servicefaciliteter for handicappede.

Her kan du se, hvordan tilgængeligheden for handicappede er på Vendsyssel Kunstmuseum.

Der er tilgængelighed i Kørestol: Ja
Der forefindes handicaptoilet: Ja
Der er etableret Handicap p-pladser: Ja

Der er installeret elevator: Ja
Der forefindes ledelinjer for blinde: Nej

Der er installeret Hjertestarter indvendigt: Nej
Der er installeret Hjertestarter udvendigt: Nej

Der forefindes Teleslynge for hørehæmmede: Nej
Der forefindes bænke: Ja

Der forefindes informationsmateriale om tilgængelighed på hjemmeside: Ja
Der forefindes informationsmateriale om tilgængelighed på tryk:Nej

Der er udviklet en særlig handicappolitik: Ja 

IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende anlæg er tilgængelig for alle: Ja

Førerhunde tilladt: Ja
Gratis adgang for handicaphjælper: Ja 

Desuden er Vendsyssel Kunstmuseum med i Dansk Handicap Årbog og deltager ligeledes i 'God Adgang'-mærkningen af statsanerkendte museer i Danmark, som er et initiativ, der er igangsat af Kulturministeriet.

I Vrå Børne- og Kulturhus er der sat 6 talende skilte op: ved busstoppestedet, taxaholdepladsen, hovedindgangen, Hjerterummet, elevatoren og ved indgangen til Idrætscenter Vendsyssel.

Blinfo er for alle

 • dig, som er blind eller svagtseende
 • dig, som har vanskeligt ved visuel information (fx er ordblind)
 • og dig, som blot vil have en guide ved hånden til det store flotte hus.

Du kan download Blinfo gratis i App Store eller Google Play

Læs mere om Blinfo