Jord

Vi bor ovenpå vores drikkevand. Derfor skal vi undgå skadelige virkninger fra jordforurening på vores grundvand, sundhed og miljøet i øvrigt.

Jordforurening kan være forårsaget af mange ting, men ofte skyldes det, at der har været en forurenende aktivitet som f.eks. benzinsalg, autoværksted, renseri eller lignende på ejendommen.

En anden kilde til jordforurening kan være olietanke som er læk eller spild ved påfyldning af dem. Ofte kan jordforureningen også skyldes en diffus forurening fra f.eks. trafik eller skorstene.

 

Læs mere her

Jordforurening

Lettere forurenet jord

Bæredygtig jordhåndtering