Når du er på kontanthjælp og er jobparat

Når du modtager kontanthjælp, er du forpligtiget til at læse om dine rettigheder og pligter.

Pjece til jobparate modtagere af kontanthjælp mv.pdf

Her kan du finde en vejledning om hvordan du opretter dig på www.jobnet.dk

Vejledning – Opret dig som bruger på Jobnet.dk med MitID / nemID

Når du er jobsøgende, skal du have et CV på jobnet. CV’et skal du bruge til din jobsøgning.

Arbejdsgivere der mangler arbejdskraft kan også søge dig ud på de oplysninger du skriver i dit CV.

Vejledning til hvordan du opretter CV på www.jobnet.dk.

Du har pligt til at registrere din jobsøgningsaktivitet i Joblog på www.jobnet.dk

Vejledning - Joblog i din jobsøgning. 

Når du skal til samtale på Jobcenteret, skal du efter den første jobsamtale, selv booke tid til jobsamtale, medmindre dig og din sagsbehandler aftaler noget andet.

Vejledning – Book ombook eller meld afbud til et møde.

Når du modtager kontanthjælp, skal du have tjent 225 timers ordinære løntimer indenfor 12 måneder, for at undgå din ydelse nedsættes.

Perioden for hvornår du skal have optjent 225 timer kan variere. Det er den sammenlagte periode på 12 måneders kontanthjælp indenfor de sidste 3 år der tages udgangspunkt i.

Film som forklarer 225 timers reglen.

Når du modtager kontanthjælp og samtidig modtager særlig støtte og / eller boligstøtte, er der en grænse for, hvor meget du sammenlagt må modtage. Det kaldes kontanthjælpsloftet.

Lønnede timer kan have en stor betydning for hvor hurtigt du rammer kontanthjælpsloftet.

Her kan du se en film om hvordan kontanthjælpsloftet kan have betydning for din økonomi.

På Hjørring kommunes jobbarometer kan du se indenfor hvilke fagområder der er størst mulighed for at få jobs.

Se dit lokale jobbarometer her.

En job- og karrierekonsulent kan hjælpe dig med det rette match af job eller brancheskifte og du kan selv bestille tid til en snak.

Læs mere om job- og karrierekonsulenten her.

Hvis du får lønnede timer, skal du kontakte ydelsesafdelingen på 72333333 mellem kl. 10-11 og informer om følgende:

 • Hvornår var din første arbejdsdag?
 • Hvornår får du første lønudbetaling?
 • Får du løn hver 14 dag / måned, eller er din lønperioder fx fra d. 15 til d. 14 eller fra d. 1 til d. 31 i måneden?
 • I hvilken uge får du udbetalt løn?
 • Får du løn den sidste dag i hver måned?

Du kan også sende en kopi af din ansættelsesaftale, da ydelsesafdelingen her får alle de nødvendige oplysninger

Det er vigtigt, at du giver Ydelsesafdelingen besked om dine lønnede timer så hurtigt som muligt, så de kan sikre en korrekt udbetaling af din kontanthjælp

Du træffer ydelsesafdelingen på 72333333 mellem kl. 10-11.

En læse, skirve og regnetest kalds en FVU-screening. Denne kan hjælpe med at afklare om du kan have gavn af at stykr dine basale læse, skirve og regne færdigheder.

Du kan læse mere om FVU-screening her.

 

En realkompetencevurdering kaldes også en RKV.

Det er en vurdering af den samlede mængde viden, færdigheder og kompetencer du har. En RKV giver dig papir på alt det du faktisk kan og ved. Med et RKV-bevis kan du finde ud af hvad du mangler for at kunne begynde på en uddannelse.

Om du har behov for en realkompetencevurdering, vurderer du i samarbejde med din sagsbehandler, når der er lagt en plan for hvad der skal til for at du kommer tilbage på arbejdsmarkedet

 • Når du får kontanthjælp eller uddannelseshjælp, kan du efter 12 måneder på kontanthjælp holde op til 4 ugers ferie.
 • En ferieperiode må højst være 2 sammenhængende uger.
 • Ferie der ikke er afholdt kan ikke overføres til næste ferieår
 • Hvornår du skal holde ferie, skal aftales med din sagsbehandler senest 14 dage før, du ønsker at holde ferien. Din ferie skal passe sammen med dit uddannelsesforløb, eller aktiveringstilbud.
 • Jobcentret vil forsøge at tage hensyn til dine ønsker om feriens placering. Hvis du og jobcentret ikke kan blive enige, er det jobcentret, der træffer afgørelsen.
 • Bliver du syg i ferieperioden, har du ikke mulighed for at holde ferien på et andet tidspunkt.
 • Planlægger du ferie i udlandet, skal det aftales med din sagsbehandler, da visse betingelser skal være opfyldt, for at du kan rejse til udlandet
 • Har du optjent feriepenge eller feriegodtgørelse, skal denne afholdes først og modregnes din ferie på kontanthjælp. Holder du 1 uges ferie med feriepenge eller feriegodtgørelse, er du berettiget til 3 ugers ferie på kontanthjælp
 • Du optjener ikke ret til ferie, mens du får kontanthjælp eller uddannelseshjælp, som du kan bruge i et senere ansættelsesforhold