CVR og EAN-numre

Erhvervsdrivende der handler med Hjørring Kommune, skal bruge elektronisk fakturering.

Hjørring Kommunes CVR-nummer er 29189382

Det er vigtigt, at skrive EAN-nummer samt personreference, når der sendes en regning, så den rette afdeling/institution kan modtage og godkende faktureringen.

EAN-nummeret er den elektroniske postkasse, som sikrer, at regningen når frem og herunder finder du Hjørring Kommunes samlede oversigt over EAN-numre opdelt på de enkelte forvaltningsområder.

5798003592008   Økonomi og Finans
5798003592121   Borgerservice
5798003597744   Borgerservice - LetBetaling
5798003595320   Ydelses- og bevillingskontor
5798003592305   Feriefonden
5798003595863   Indkøb og Udbud 
5798003593111    Borgmesterkontoret - og Juridisk Kontor
5798003592183   IT - afdelingen
5798003593067   Løn og personaleadministration
5798003592244   Kantiner
5798003595610   Arbejdsmiljø- og MED
5798003597195   IOD - Implementeringsstøtte og Digitalisering

Folkebiblioteker
5798003593654   Hjørring Bibliotekerne

5798003586571 Forsikringsadministration

5798003595443   Økonomi og Planlægning
5798003597027   Business Hjørring
5798003590202   Jobcenter
5798003595900   Jobcenter Forsikrede
5798003596631   Integrationsteam
5798003590622   Kompetencecenter
5798003595672   CKU Vendsyssel
5798003596242   Komp. Specialundervisning
5798003597041   Helhedstilbuddet
5798003556130   Naturplejen
5798003597065   Interne tilbud - City-bike
5798003597072   Interne tilbud - Serviceteam
5798003597089   Interne tilbud - Arbejdsredskaber
5798003596099   Ungdommens Uddannelsesvejledning

5798003595931   Skoleområdet - centralt
5798003596617   Dagtilbudsområdet - centralt
5798003588001   Administrationen BSU
5798003596020   Områdeledersekretariat, Dagtilbud
5798003596181   Daginstitutioner - fælles pedeludgifter
5798003588087   Børne- og familieområdet
5798003596082   Specialiserede område - Apotek
5798003596105   Specialiserede område - Handicap
5798003596952   Børne- og familieområdet –Efterskoleophold, depositum og støttetimer
5798003588124   Familiehuset Kløvergården
5798003595634   Ungehuset, Hirtshalsvej 17
5798003588056   Dagplejen NV
5798003588049   Dagplejen SØ
5798003596136   Sundhedsplejen
5798003596174   Regional spec. undervisning for børn
5798003596655   Forebyggelsespulje
5798003596983   Anlæg - Børne- og Undervisningsområdet
5798003597164   Fritid - BFU
5798003597171   Ungegarantien
5798003588131   Netværksskabende aktiviteter
5798003588148   Støtte- og Kontaktkorpset
5798003588155   BoUng
5798003588162   Psykologerne Kløvergården
5798003597218   B&F Læger og Tolke

PPR

5798003595351   Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning PPR
5798003598017   Psykiatriteam
5798003598024   SSP
5798003598031   Fraværsteamet og PPR+

 

Institutioner

5798003595467   Børnehaven Aage Hjørring
5798003595474   Børnehaven Bjørnen Hjørring
5798003595481   Børnehuset Bjergby
5798003567457   Børnehuset Horne
5798003567440   Børnehuset Tornby
5798003595580   Børnehuset Kilden
5798003589213   Børnehaven Emilie Hjørring
5798003627410   Børnehuset Vrå
5798003588940   Børnehaven Eventyrhuset Hjørring
5798003588919   Børnehaven Ferdinand Hjørring
5798003627298   Børnehuset Hyttefadet, Løkken
5798003589008   Børnehuset Kingo Hjørring
5798003567402   Børnehuset Hirtshals
5798003595498   Børnehuset Møllehaven Harken
5798003557670   Børnehuset Sindal
5798003589039   Børnehuset Bagterp Hjørring 
5798003567419   Børnehuset Emmersbæk Hirtshals
5798003627441   Børnehuset Regnbuen Hundelev
5798003567471   Børnehuset Bindslev
5798003588858   Børne-Ungehuset Lundergård Hjørring
5798003557779   Børnehuset Lendum
5798003595597   Børnehuset Bjergene Hjørring
5798003557823   Børnehuset Astrup
5798003595542   Børnehuset Tårs
5798003597201   Børnehuset Svanen
5798003597652   Special børnehaven - Viben

Fritidsordninger

5798003596402   Hirtshals Juniorklub
5798003597232   Klub Lundergaard

Undervisning/Folkeskoler

5798003567105   Hirtshals Undervisningssted

5798003567143   Horne Undervisningssted
5798003567150   Tornby Undervisningssted
5798003567129   Teknisk service

5798003557625   Sindal Undervisningssted
5798003567198   Bindslev Undervisninsgssted
5798003557472   Lendum Undervisningssted
5798003567174   Sindal SFO
5798003557571   Teknisk service
5798003557427   Kantine

5798003588520   Tårs Skole Undervisningssted
5798003557526   Teknisk service
5798003595979   Kantine

5798003627625   Vrå Skole Undervisningssted
5798003627533   Løkken Undervisningssted
5798003627595   Teknisk service
5798003595986   Kantine

5798003588407   Nordvestskolen - Højene Undervisningssted
5798003596266   Højene SFO
5798003588346   Nordvestskolen - Bjergby Undervisningssted
5798003596280   Bjergby SFO
5798003588438   Nordvestskolen - Lundergård Undervisningssted
5798003596594   Lundergård SFO
5798003595993   Teknisk service
5798003596006   Kantine

5798003588315   Sydøstskolen - Bagterp
5798003588469   Sydøstskolen - Muldbjerg

5798003588582   Hjørring Ny 10
5798003588636   Hjørring Ungdomsskole 
5798003588384   Teknisk afdeling - Hjørring Ungdomscenter 
5798003596488   Hjørringskolen

5798003588674   Hjørring Musiske Skole

Kommunale Haller

5798003593364   Bagterp Hallen
5798003595887   Bjergby/Mygdal Hallen
5798003593395   Højene Hallen
5798003593425   Lundergård Hallen
5798003595870   Vandhuset - Park Vendia
5798003593517   Vendia Hallen
5798003596235   Hjørring Hallerne
5798003597249   Fritid for Alle
5798003593333   Cafeteria, Hallen Park Vendia

5798003590004   Administration og Service for SÆH
5798003590127   Pensionsafdelingen
5798003596037   Socialtilsyn Nord
5798003597720   SÆH-ADM - Letbetaling

Sundheds- og ældreområdet

5798003567273   Borgersundhed
5798003596662   Sundhedscenter
5798003595054   Træningsenheden
5798003590547   Myndighedsfunktion Hjælpemidler
5798003588711   Tandpleje
5798003590585   Myndighedsfunktion Ældreområdet
5798003596518   Hjemmesygeplejen
5798003596679   Aktivitetsområdet
5798003567679   Aktivitetscenter Lynggården
5798003595108   Aktivitetscenter Vellinghøjscentret
5798003595122   Aktivitetscenter Lundgården
5798003595214   Aktivitetscenter Vesterlund
5798003556482   Dagcenter Sindal By, Sindal
5798003597102   Aktivitetscenter - Projekt RAV
5798003590509   Forsamlingsbygningen
5798003596204   Frivillighedens Huse - Aktivitet
5798003596211   Frivillighedens Huse - Køkken/Cafe
5798003586304   Boligadministrationen

5798003596495   Plejecentre
5798003597799   Plejecentre - Letbetaling
5798003595092   Vellingshøjcenteret
5798003597812   Vellingshøjcenteret - Letbetaling
5798003567631   Ældrecenter Lynggården
5798003597843   Ældrecenteret Lynggården - Letbetaling
5798003595085   Ældrecenter Vikingbanke
5798003597904   Ældrecenter Vikingebanke - Letbetaling
5798003567693   Ældrecenter Mariebo
5798003597850   Ældrecenteret Mariebo - Letbetaling
5798003595177   Ældrecentret Skovgården
5798003597867   Ældrecenteret Skovgården - Letbetaling
5798003595153   Bålhøjcenteret
5798003597775   Bålhøjcenteret - Letbetaling
5798003627229   Ældrecentret Lundgården
5798003597836   Ældrecenteret Lundgården - Letbetaling
5798003595191   Ældrecentret Vesterlund
5798003597898   Ældrecenter Vesterlund - Letbetaling
5798003627182   Ældrecenter Havgården
5798003597829   Ældrecenteret Havgården - Letbetaling
5798003596167   Ældrecenter Svanelundsbakken
5798003597881   Ældrecenteret Svanelundsbakken - Letbetaling
5798003567686   Ældrecenter Havbakken
5798003556581   Vendelbocentret
5798003597737   Vendelbocentret - Letbetaling
5798003595252   Fynsgadecentret
5798003597782   Fynsgadecenteret - Letbetaling
5798003567709   Ældrecenter Smedegården
5798003597874   Ældrecenteret Smedegården - Letbetaling
5798003597119   Rehabiliteringsenheden Lynggården SÆH
5798003597805   Rehabiliteringsenheden Lynggården - Letbetaling

5798003596501   Hjemmeplejen - Letbetaling
5798003597263   Hjemmeplejen
5798003596525   Hjemmeplejen Højene/ Tversted - Letbetaling
5798003597348   Hjemmeplejen Højene/ Tversted
5798003596532   Hjemmeplejen Hirtshals - Letbetaling
5798003597287   Hjemmeplejen Hirtshals
5798003596549   Hjemmeplejen Løkken - LetBetaling
5798003597355   Hjemmeplejen Løkken
5798003596556   Hjemmeplejen §94 - Letbetaling
5798003597270   Hjemmeplejen §94
5798003596563   Hjemmeplejen Hjørring Syd - Letbetaling
5798003597294   Hjemmeplejen Hjørring Syd
5798003596570   Hjemmeplejen Hjørring Midtby
5798003595221   Hjemmeplejen Sindal - Letbetaling
5798003597362   Hjemmeplejen Sindal
5798003596587   Hjemmeplejen Hjørring Vestby - Letbetaling
5798003597331   Hjemmeplejen Hjørring Vestby
5798003596990   Hjemme- og sygeplejen - Letbetaling (aalborgvej)
5798003597393   SÆH - Aalborgvej
5798003597126   Hjemme- og sygeplejen - Letbetaling (skovvejen)
5798003597256   SÆH - Skovvejen

Handicapområdet

5798003590165   Eksterne Bo- og Dagtilbudspladser
5798003590905   Botilbuddet Elsagervej 27-31
5798003595948   Botilbuddet Elsagervej 44
5798003595009   Botilbud Aage Holms Vej
5798003596044   Botilbuddet Grønningen 
5798003590943   Botilbuddet Bispehuset
5798003591025   Botilbud Buen
5798003590981   Dagtilbuddet V. Thirup
5798003595016   VIKA’, Georg Jensens Vej 12 
5798003590868   Botilbuddet Sjællandsgade
5798003595023   Krisecenter - Hjørring
5798003590820   Den gode modtagelse
5798003591063   Det Røde Hus
5798003595917   Lysningen
5798003596068   VIKA’, Frederikshavnsvej 70
5798003556734   Botilbudet Mosbjerg
5798003596228   Botilbudet Poulstruplund
5798003596471   Misbrugsområdet 
5798003596709   Lunden §107 
5798003596716   Botilbuddet Valmuevej
5798003596723   Kollegietilbuddet
5798003596730   Bispehuset 4. sal
5798003596747   Ledsagerordningen
5798003596754   Dagtilbud NBV §104
5798003596761   Dagtilbud Mirabell
5798003596778   Dagtilbud Slusen
5798003596815   Botilbuddet Tørholmsvej
5798003596839   Huset i Overgade
5798003596846   Sindal Værested
5798003596853   Værestedet Bøjen
5798003596860   Stokrosen i Vrå
5798003596877   Bostøtte Åstrupvej
5798003596884   Botilbud Udsigten
5798003596891   Botilbud Nørrebro
5798003596914   Hirtshals Værested
5798003596921   Substitutionsbehandling
5798003596938   Bostøtte §85 Misbrug
5798003596945   Det opsøgende Team 
5798003596976   Misbrugscenter Hjørring
5798003597003   Servicecenter Handicap
5798003597645   Dagtilbud Tårs           
5798003597188   Aage Holms Vej 10E og 10F
5798003597225   Kollegietilbuddet 2. sal
5798003597409   Dagtilbud Lundtoftevej
5798003597683   Værnemiddeldepotet
5798003595689   Hjælpemiddeldepot
5798003597911   Café VIKA'

Køkkenområdet

5798003590462   Køkkenområdet Hjørring Kommune

5798003586427   Staben Kultur, Teknik og Miljø
5798003595436   Grundsalg
5798003586069   Team Byggeri
5798003567587   Team Anlæg og Bygherrerådgivning
5798003596693   Team Energi og Mobilitet
5798003596600   Grøn Guide
5798003567617   Anlæg
5798003596686   Vrå Skole og Børnehus - Anlæg
5798003593173   Kultur og Event
5798003597058   Projekt Natour
5798003597096   By- og landdistriktsudvikling
5798003586434   KTM Interreg projekter

Miljø og Natur

5798003595382   Affald
5798003595313   Team Natur
5798003567600   Team Miljø
5798003595856   Naturmødet

Administrationsbygninger - Pedeller

5798003595818   Pedel Kirsten Hansen, Hjørring
5798003595849   Pedel Jan Thomsen

Park og Vej

5798003595412   Team Trafik og Veje
5798003567563   Materielgården
5798003555751   Sindal Lufthavn
5798003596051   Hjørring Kommune Transportcenter

Brug for hjælp?

Kontakt omstillingen