For praktiserende læger

Er du praktiserende læge i kommunen, har vi her samlet nogle væsentlige oplysninger om kommunen målrettet dig.

Elektronisk kommunikation

Formålet med vejledningen om elektroniske kommunikation er at øge sikkerheden for korrekte oplysninger og dokumentation, vedrørende det fælles samarbejde omkring borgeren.

Hjørring Kommunes lokationsnumre

 • Ældre/Sundhed: 5790001348229
 • Sundhedsplejen: 5790001350871
 • Korrespondancer vedr. LÆ-blanketter: 5790002027192

De elektroniske meddelelser sker efter MedCom standard. Alle henvendelser er underlagt gældende regler om samtykke med borgeren.

I den nedenstående vejledning kan du læse mere om brugen af korrespondancemeddelelser på de enkelte områder.

Følgende anbefalinger gælder dog for alle områder

 • Korrespondancemeddelelser behandles indenfor max.3 hverdage.
 • Alle korrespondancemeddelelser skal have en overskrift for at lette sagsbehandlingen.
 • Må kun anvendes til borgerrettet kommunikation.
 • Meddelelsen kan kun dreje sig om én borger pr. meddelelse.
 • Omfatter enkelte, konkrete forespørgsler af ikke-hastende karakter og må ikke umiddelbart kræve supplerende spørgsmål fra lægens side.
 • Alle akutte henvendelser foretages via telefon.
 • Er meddelelsen svar på et tidligere fremsendt spørgsmål, besvares meddelelsen, så det fremgår, hvad der svares på.
 • E-boks må ikke anvendes til sundhedsfaglig kommunikation mellem kommunen og de praktiserende læger. 

Rehabiliteringstilbud fra Sundhedscenter Hjørring

Hjørring Kommune vil gerne have attraktive rehabiliteringstilbud for kommunens borgere med kroniske sygdomme.

Udviklingen af disse tilbud sker i takt med at kommunen indgår sundhedsaftaler med Regionen på området.

Rehabiliteringstilbuddene er udviklet efter nationale standarder og tilbydes af sundhedsfagligt personale med specialviden på området.

Rehabiliteringstilbuddene arbejder ud fra en målsætning om:

 • At give den enkelte deltager mulighed for at opnå den højest mulige funktionsevne og livskvalitet i sin dagligdag. 
 • At forebygge yderligere progression af sygdommen. 
 • At styrke patientens egenomsorg.
 • At mindske forbruget af sundhedsydelser. 
 • At øge patienternes kompetence, således at mødet med behandlere i sundhedsvæsenet kvalificeres.