SKAT for virksomheder

Du skal betale SKAT af din virksomheds overskud.

Foreløbig SKAT

Du skal i løbet af indkomståret betale en foreløbig skat af virksomhedens forventede resultat. Den foreløbige skat beregnes efter din forskudsopgørelse for det pågældende indkomstår.

Du skal altså sørge for, at din forskudsopgørelse afspejler de indkomster og fradrag, du forventer at have i året. Læs mere om ændring af forskudsopgørelsen på SKATs hjemmeside.

Skatten skal betales i indkomstårets løb i 10 rater, der skal betales hver måned undtagen juni og december.

Den foreløbige skat indeholder både den skat, du skal betale af virksomhedens overskud og det arbejdsmarkedsbidrag, du skal betale af samme overskud.

Selvangivelse

Når indkomståret er slut, skal du senest den 1. juli i året efter indkomståret udfylde en udvidet selvangivelse, hvor du oplyser resultatet af din virksomhed. Hvis du har oplyst i din forskudsopgørelse, at du har egen virksomhed, får du efter årets udløb automatisk en udvidet selvangivelse. De tal, du oplyser i selvangivelsen, bliver lagt til grund, når din årsopgørelse beregnes af SKAT.

Årsopgørelse

På grundlag af din selvangivelse vil der blive dannet en årsopgørelse, der viser, hvad du skal betale i skat for indkomståret, og om du skal betale restskat eller om du skal have overskydende skat tilbage.

Skatteregnskab

Regnskabet skal indeholde oplysninger om dine indtægter og udgifters omfang og art. Regnskabet er samtidig nødvendigt for dig selv for at kunne beregne, hvor meget overskud du har haft i din virksomhed - og dermed hvor meget du skal beskattes af.

Regnskabet skal opfylde nogle specielle krav, der er fastsat ved lov i den såkaldte "Mindstekravsbekendtgørelse". I mange tilfælde behøver du ikke at indsende selve regnskabet til SKAT.

Læs mere om skatteregnskab på SKAT.dk

Hvad skal du betale skat af?

Du skal betale indkomstskat af din virksomheds skattepligtige indkomst, og du skal regne virksomhedens indtægter med i din indkomst, når du har erhvervet ret til dem. Det er uden betydning, om du har modtaget betalingen ved regnskabsårets udløb.

Brug for hjælp?

Kontakt omstillingen