Virksomheder

Autobranchen omfatter virksomheder som auto- og motorcykelværksteder, hvor der sker service, reparation, vask og overfladebehandling af motorkøretøjer, samt tankstationer med vaskehaller.

Miljøtilsyn med autoværksteder 

Team Miljø fører regelmæssigt tilsyn med at bestemmelserne i miljølovgivningen overholdes. Miljøforholdene på autoværksteder og tankstationer reguleres bl.a. ved hjælp af Autobranchebekendtgørelsen.

Etablering, udvidelse og flytning 

Autoværksteder, der etableres, udvider eller flytter skal anmelde det til Hjørring Kommune.

Team Miljø har herefter 4 uger til at stille krav til etableringen/udvidelsen. Hvis du etablerer vaskeplads eller vaskehal i forbindelse med autoværkstedet eller tankstationen, kræver dette en tilslutningstilladelse.

Anmeld her

Byggetilladelse eller landzonetilladelse 

Udover de miljømæssige forhold kan der også være bygnings- og planmæssige forhold, der skal overholdes, f.eks. kan det være nødvendigt at indhente byggetilladelse eller landzonetilladelse, hvis autoværkstedet skal etableres i landzonen.

Virksomheder der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller skal anmelde etablering, ændringer og udvidelser.

Maskinværksteder skal anmelde sig til kommunen ved etablering, udvidelse eller ændringer i produktionen. 

Se maskinværkstedsbekendtgørelsen her

I bekendtgørelsen finder du de krav, der gælder for maskinværksteder, der har et produktionsareal over 1000 m2. 

Sådan anmelder du

Du skal anmelde etablering, udvidelser og ændringer via det digitale system ”Byg og Miljø”.

Gå til Byg og Miljø her

Se guide til brug af Byg og Miljø her

Her kan du også søge om dispensation fra kravene i branchebekendtgørelsen.

Hvornår kan du så starte?

Du kan igangsætte det anmeldte efter 4 uger, hvis kommunen ikke gør indsigelse inden da.

Har du brug for fx en tilslutningstilladelse (spildevand til offentlig kloak), skal du også søge om den via Byg og Miljø. Du kan så ikke gå i gang før tilladelsen er givet.

Hvis der er særlige forhold i din sag, kan kommunen gøre indsigelse, og eventuelt skærpe branchebekendtgørelsens krav eller stille supplerende krav.

I sådan et tilfælde kan du først gå i gang, når der er truffet en egentlig afgørelse. Du kan også klage over en sådan afgørelse.

Større virksomheder og virksomheder, som kan forurene omgivelserne, skal have en miljøgodkendelse.

Den nationale lovgivning i samspil med EU's regler bestemmer hvilke virksomheder, der skal miljøgodkendes.

Hvilke virksomheder, det drejer sig om, fremgår af 

Se hvilke virksomheder det drejer sig om her

Kommunen er godkendende myndighed på de fleste virksomheder, men Miljøstyrelsen er godkendende myndighed på visse typer.
 
En godkendelsespligtig virksomhed må ikke starte produktionen eller udvide drift eller bygninger, før Hjørring Kommune har givet en miljøgodkendelse.

En miljøgodkendelse rummer en vurdering af virksomhedens samlede miljøpåvirkning og en række vilkår for indretning og drift af virksomheden - fx. vilkår for luftforurening, støj, spildevand og egenkontrol.

Brugerbetaling

Kommunen tager brugerbetaling for miljøtilsyn og udarbejdelse af miljøgodkendelser samt tillæg til miljøgodkendelser.

Læs mere om brugerbetaling her

Sådan søger du

Du skal søge digitalt via systemet "Byg og Miljø". 

Gå til Byg og Miljø her

Se guide til brug af Byg og Miljø her

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om virksomhedens miljøpåvirkninger, og ansøgningskravene beskrives nærmere i bilag 3 og 4 til godkendelsesbekendtgørelsen. 

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning for både virksomhederne og myndighederne.

Se vejledningen her

Du vil blive guidet igennem ansøgningsprocessen via det digitale system.

Du kan gemme dele af ansøgningen, hvis du ikke har tid eller mulighed for at lave hele ansøgningen på en omgang.

Hvis du er i tvivl om noget undervejs, kan du også kontakte Team Miljø på tlf. 72 33 67 30.

Hvor lang tid tager det?

Når Hjørring Kommune har modtaget en fuldstændig ansøgning med alle påkrævede oplysninger, aftaler vi sammen med virksomheden og dennes rådgiver en tidsplan for, hvornår miljøgodkendelsen kan være færdig.

Vær opmærksom på, at det tager lang tid, det vil sige måneder, at komme igennem hele ansøgnings- og godkendelsesprocess.

Byg og Miljø er den digitale ansøgningsportal, du skal bruge, når du skal ansøge om bl.a. miljøgodkendelse til en virksomhed.

Før du ansøger via Byg og Miljø, er det en rigtig god idé at undersøge et par ting.

1. Det er særligt vigtigt at vide hvilket listepunkt virksomheden hører under, da dette bestemmer hvilke spørgsmål du skal besvare under ansøgningsprocessen og dermed om ansøgningen bliver fyldestgørende.

Tag derfor gerne en forhåndsdialog med en miljøsagsbehandler ved at kontakte Team Miljø enten på telefon 72 33 67 30 eller på mail teammiljoe@hjoerring.dk

2. Sæt dig lidt ind i Byg og Miljø portalen - evt. ved at læse de korte guider herunder:

Se guide til Byg og Miljø her

Team Miljøs miniguide til ansøgning af miljøgodkendelse i Byg og Miljø

3. Når du er klar til at indsende din ansøgning via Byg og Miljø, kan du benytte nedenstående link.

HUSK, at hvis du får brug for hjælp til ansøgningen, kan du altid få hjælp ved at kontakte support på følgende nummer: 70 20 00 00

Ansøg via Byg og Miljø her

Hjørring Kommune har vedtaget en forskrift med regler for, hvordan eksterne miljøforhold i forbindelse med indretning og drift af restaurationer og lignende reguleres i Hjørring Kommune.

Reglerne skal sikre, at restaurationers drift ikke medfører gener for omgivelserne - herunder forebygge støj- og lugtgener.

Samtidig skulle det gerne gøre det nemmere for både nuværende og kommende restaurationsejere at overskue miljøkravene for indretning og drift af restaurationer.

Se forskriften for indretning og drift af restaurationer her

Kontakt

Team Miljø - Virksomhed
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til selvbetjening?