G-dage

G-dage, eller arbejdsgivergodtgørelse, er en betegnelse for de første to ledighedsdage, efter en medarbejder er fratrådt, og hvor medarbejderen har ret til denne godtgørelse.

Hvis en medarbejder bliver opsagt eller hjemsendt og er ledig de første to dage efter fratrædelsen, skal arbejdsgiver betale G-dage til medarbejderen.