Førtidspension gammel ordning

Job og arbejdsmarked

Det er kun ganske få der kan søge om førtidspension efter gammel ordning.

Du kan ansøge om forhøjelse

  • Hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003.

Du kan ansøge om førtidspension efter den gamle ordning 

  • Hvis du er tilkendt invaliditetsydelse før 1. januar 2003

 

Ønsker du at ansøg om et af ovenstående ydelser, skal du kontakte din sagsbehandler på Jobcenteret.