Indsatser i Hjørringmodellen

Udvikling af nye indsatser

Som led i Hjørringmodellen er der løbende investeret i udvikling af nye lokale indsatser for borgerne.
Der er tale om både virksomhedsrettede, sundhedsrettede, sociale og uddannelsesrettede indsatser.

Korte beskrivelser af udvalgte nye indsatser

Målgruppe:

Borgere med diagnosticerede psykiske lidelser, borgere under udredning for psykiske lidelser og psykisk sårbare personer.

Læs om IPS indsatsen her

Læs om IPS indsatsen for psykisk sårbare i aldersgruppen 15 – 17 år

Leverandør:

Jobcenteret

Målgruppe:

Borgere, hvor angst er den primære årsag til, at tilknytning til arbejdsmarkedet mv. er vanskelig.

Leverandør:

Helhedstilbuddet

Målgruppe:

Borgere med og uden fysiske diagnoser, overvægtige med BMI på mere end 30, borgere med behov for et intensivt træningsforløb/behov for genoptræning eller vedligeholdende træning.

Leverandør:

Helhedstilbuddet

Målgruppe:

Borgere med diagnosticeret ADHD eller Autisme spektrum forstyrrelser (ASF)

Leverandør:

Jobcenteret 

Målgruppe:

Alle leverandører fra de forskellige forvaltninger. Leverandørerne motiveres til at anvende naturen i deres indsatser.

Leverandør:

Jobcenteret

Målgruppe:

Unge mellem 15-29 år, hvor personlige, sociale eller psykiske lidelser/udfordringer hindrer tilknytning eller fastholdelse til ungdomsuddannelser.

Leverandør:

Jobcenteret

Ved spørgsmål om Hjørringmodellen kontakt

Torben Birkeholm
Seniorkonsulent
Arbejdsmarkedsområdet

 

Oversigt over indsatshjulet med de syv indsatsspor

  Billede af indsatshjulet i Hjørring Kommune