Misbrugsbehandling voksne

Har du eller en af dine nærmeste et problem med alkohol eller stoffer? Gennem en uforpligtende samtale kan du hos Misbrugsteam Hjørring få rådgivning og vejledning om den umiddelbare situation ved forbrug, overforbrug eller misbrug.

Har du brug for behandling for at få hjælp til at kontrollere problemet – og er du over 18 år – så udreder og visiterer Misbrugsteam Hjørring også til forskellige behandlingstilbud.

Alkoholbehandling kan foregå anonymt, dog kun i individuel, ambulant regi.

Substitutionsbehandling henvender sig til personer både under og over 18 år

Udredning og visitation

Udredning er samtale(r) med rådgiveren om forbrug af rusmidler og hvad, de betyder for din hverdag. I en udredning kan der også trækkes på psykolog- og lægefaglig ekspertise.

Efter udredningen vurderes dit behov for indsats, og der fortages en visitation til det relevante behandlingstilbud. Et udrednings- og behandlingsforløb skal påbegyndes senest 14 dage efter din henvendelse (behandlingsgaranti).

Udredning og visitation sker efter aftale med en rådgiver i Misbrugsteam Hjørring. Rådgiverne træffes på telefonnumrene 72 33 50 84, 72 33 50 28 og 72 33 50 65 på hverdage mellem kl. 9.00 og 12.00 (undtagen onsdage).

Ambulant- og dagbehandling

Ambulant- og dagbehandling finder sted
efter forudgående visitation og aftale i
Rusmiddelcenter Hjørring
Østergade 56
9800 Hjørring
Tlf.: 72 33 55 50

Døgnbehandling

Døgnbehandling foregår på godkendte behandlingssteder, afhængigt af misbruget og hvad der er formålet med behandlingsforløbet.

Substitutionsbehandling

Substitutionsbehandling henvender sig til personer både under og over 18 år

Personer, der efter udredning og visitation, bliver ordineret substitutionsbehandling, vil være tilknyttet Udleveringen i Dronningensgade 31 i Hjørring. Vi gør opmærksom på, at selve udleveringen af præparaterne kan foregå fra et apotek, hvis det vurderes af en læge at være nødvendigt.

Frit valg af behandlingssted

Når du er visiteret til et behandlingsforløb, har du ret til at vælge mellem offentlige behandlingstilbud og private, godkendte behandlingstilbud.

Det valgte tilbud skal være af tilsvarende karakter som det, du er visiteret til. Der vil derfor ikke være frit valg mellem døgn- og ambulant behandling, og det vil heller ikke nødvendigvis være alle godkendte behandlingssteder, som kan tilbyde den behandlingsmetode, du har brug for.

Betaling

Den behandling, du bliver visiteret til, er normalt gratis for dig – dog er døgnbehandling for stofmisbrug undtaget. Ved visitation til døgnbehandling for stofmisbrug skal det vurderes, om du er i stand til at betale en del af udgiften (til at dække kost- og logiudgift helt eller delvist).

Misbrugsteam Hjørring

Post til vore udredningsrådgivere kan sendes til Hjørring Kommune, Østergade 56, 9800 Hjørring eller på e-mail:

Misbrugsteam Hjørring

Rusmiddelcenter Hjørring

Rusmiddelcenter Hjørring
Østergade 56
9800 Hjørring
Tlf.: 72 33 55 50
eller e-mail:

Rusmiddelcenter Hjørring

Udleveringen

Dronningensgade 31
9800 Hjørring
Tlf. 72 33 56 45
eller på e-mail:

Udleveringen