Veje

At holde vores veje og fortove sikre og farbare er et fælles ansvar. Det kan du læse mere om her.

Kommunen gennemgår vejene på faste tidspunkter af året, enten til fods eller i bil.

Hvis du som borger opdager fejl og mangler ved vejene, så giv os et praj. Det kan fx være fejl og mangler som:

  • belægningsskader, huller i asfalten eller ujævne fliser på fortove
  • dæksler og riste, som er i stykker eller ikke fungerer
  • skilte, lys, striber, rabatter, anlæg og/eller andet, som er nedslidt eller ødelagt.

I nogle tilfælde kan det være en grundejerforening eller et vejlav, som har ansvaret for veje og stier.

Det vil kommunen gøre dig opmærksom på, hvis du anmelder fejl og mangler.

Du kan anmelde fejl og mangler på vejene via den grønne boks til højre.

En privat fællesvej er en vej, som ikke er offentlig, men som bruges af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik.

Det er grundejere, grundejerforeningen eller vejlaug, der har ansvaret for den private fællesvej, og skal vedligeholde den, så den er sikker at færdes på.

Kommunen er vejmyndighed og afgør, om der skal fastsættes bestemmelser for, hvordan grundejere, grundejerforening eller vejlav skal istandsætte og vedligeholde vejen.

Generer din beplantning trafikken?

Læs mere her

Når det bliver rigtig vinter med sne og is, har vi brug for at få ryddet sne og saltet vores veje, stier og fortove, så vi alle kan færdes sikkert.

Læs her hvordan

Hvis du vil rejse erstatningskrav mod Hjørring Kommune, skal du kunne sandsynliggøre, at kommunen er skyld i den skade du har pådraget dig.

Læs mere om det her

Hvis du ønsker at bruge det offentlige vejareal til arrangementer eller materialeopstilling, skal du søge om tilladelse hos kommunen.

Det gælder også, hvis du ønsker at grave i vejen.

Læs mere om det her