Ungdomsuddannelser i Hjørring

Uddannelsestilbud til unge med særlige behov.

Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) er en treårig ungdomsuddannelse efter folkeskolen til unge med særlige behov. Det kan f.eks. være so­cio-emotionelle vanskeligheder, ADHD, udviklingshæmning, autisme eller tilknytningsforstyrrelser.

For at være i målgruppen skal du desuden have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende og være under 25 år.

Læs mere om STU her