Utilsigtede hændelser

Hver eneste dag er der mange borgere, som modtager pleje og behandling i kommunen. I langt de fleste tilfælde går det godt, men nogle gange sker der hændelser eller fejl, som kan skade borgeren. Det kalder vi ”Utilsigtede Hændelser”.

Hjørring Kommune vil gerne vide, hvis noget er gået galt for dig eller dine pårørende. Vi vil gerne lære af hændelsen for at undgå, at andre borgere bliver udsat for det samme.

Det har derfor stor betydning, at du som borger eller pårørende fortæller os, hvis du har oplevet en fejl eller utilsigtet hændelse.

Hvad er en utilsigtet hændelse?

En utilsigtet hændelse kan for eksempel være, at du:

  • Får forkert dosis medicin, fordi der er sket en fejl
  • I forbindelse med genoptræning falder og kommer til skade
  • Er udskrevet fra sygehuset, men ikke får besøg af medarbejdere fra kommunen som aftalt, fordi der er sket et brist i kommunikationen
  • Får trukket den forkerte tand ud ved tandlægen
  • Får noget medicin, som du ikke kan tåle

En rettesnor for at genkende en utilsigtet hændelse er tanken eller følelsen: ’Det her gik ikke som forventet. Nu er en borger kommet til skade eller har været i risiko for at blive skadet. Det må ikke ske igen’.

Hvis du vil klage

Vær opmærksom på, at rapportering af en utilsigtet hændelse ikke er en klagevej. Det er udelukkende et system, der skal være med til at udvikle kvaliteten af den sundhedsfaglige pleje, kommunen leverer. Det skal være med til øge sikkerheden for de borgere, der modtager pleje.

Hvis du har en klage, skal du henvende dig til den institution eller afdeling, klagen vedrører. Du skal klage, hvis hensigten er at kritisere en institution eller en behandling.

Praktiske oplysninger

Hvis du rapporterer en utilsigtet hændelse bedes du skrive dine kontaktoplysninger, så vi kan tage kontakt til dig, hvis vi har spørgsmål.

Dine kontaktoplysninger slettes i alle tilfælde før rapporten sendes til Patientombuddet. Patientombuddet modtager alle rapporterede utilsigtede hændelser.

Du får umiddelbart efter afsendelse en bekræftelse på, at rapporteringen er modtaget.