Sundhedsprofil 2017

Sundhedsprofil 2017 er betegnelsen for befolkningsundersøgelsen  ”Hvordan har du det?”, der blev gennemført både nationalt og regionalt i starten af 2017.

Undersøgelsen giver et billede af sundheds- og trivselstilstanden blandt borgere i Hjørring Kommune over 16 år.

Sundhedsprofilen er dermed et vigtigt redskab for kommunen i forhold til at planlægge og prioritere indsatser på sundhedsområdet.

Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem Hjørring Kommune, Region Nordjylland og de øvrige nordjyske kommuner. Samtidig indgår undersøgelsen en landsdækkende undersøgelse af sundhedstilstanden i Danmark.

Der er tidligere lavet sundhedsprofilundersøgelser i 2007, 2010 og 2013.

Børnesundhedsprofil 2017

For første gang er der i 2017 blevet gennemført en undersøgelse af sundheds- og trivselstilstanden blandt børn og unge i Hjørring Kommune.

Du kan læse om undersøgelsen her.