Genoptræning og vedligeholdende træning

Mangler du hjælp til genoptræning eller ønsker du vedligeholdende træning for at kunne udføre dine daglige gøremål?

Træningsenheden ved Sundhedscenter Hjørring tilbyder genoptræning, hvis du har en nedsættelse af din funktionsevne som skyldes en sygdom, der ikke behandles med en sygehusindlæggelse.

Du har også mulighed for vedligeholdende træning, som kan hjælpe dig med dine fysiske eller psykiske færdigheder, hvis du har nedsat funktionsevne eller særlige behov.

Formålet med træningen er at øge eller bevare størst mulig selvhjulpenhed i de daglige gøremål.

Sagsbehandlingstid - klik her

Ønsker du at ansøge om genoptræning eller vedligeholdende træning skal du tage kontakt til Træningsenheden ved Sundhedscenter Hjørring. Henvendelsen kan også komme fra din læge, sagsbehandler, pårørende eller fra hjemmeplejen.

Du kan finde kontaktoplysninger på Træningsenheden til højre på denne side.

Får du godkendt din ansøgning vil du få din funktionsevne vurderet, så du kan få netop det tilbud, der passer bedst til dig. Du vil desuden få drøftet dine mål og ønsker for træningen.

Lider du af fysiske eller psykiske lidelser kan du benytte dig af tilbuddet. Tilbuddet er dog primært til ældre.

Har du behov for fysioterapi eller ergoterapeutisk bistand kan du også gøre brug af tilbuddet om genoptræning eller vedligeholdende træning.

Du kan også ansøge hvis du ikke er i stand til at deltage i de træningstilbud som tilbydes privat og i foreninger.

  • Vurdering af dit behov og opstilling af mål som du ønsker at fuldføre
  • Instruktion og rådgivning
  • Færdigheds- og funktionstræning

Som udgangspunkt modtager alle borgere træning på hold på et center. Der er dog mulighed for individuelle forløb, enten på et center eller i eget hjem efter en faglig vurdering.

Træningsforløbet tilbydes som udgangspunkt i op til 3 måneder.

Træningen er gratis. Der kan dog være en brugerbetaling til anskaffelse af mindre, personlige træningsrekvisitter.

Er du ikke selv i stand til at komme hen til træningsstedet, kan der efter en individuel vurdering bevilges kørsel hvis:

  • du eller din pårørende ikke selv kan køre til træning
  • du ikke kan benytte offentlige transportmidler
  • der er en vinterperiode, hvor det vurderes nødvendigt
Kontakt

Træningsenheden

Tlf.: 72 33 58 50
Hverdage kl. 8.00 - 9.00

Skriv en mail