Forbrugsgoder

Forbrugsgoder omfatter produkter, som er fremstillet og forhandles bredt, med henblik på sædvanligt forbrug. Sådanne produkter kan i en række tilfælde være nok til at kompensere for en persons nedsatte funktionsevne.

Betingelserne for at få hjælp til et forbrugsgode er

  • at du har en varigt nedsat funktionsevne
  • at forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
  • at forbrugsgodet er en væsentlig lettelse i dagligdagen eller er nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv

Der ydes ikke hjælp til forbrugsgoder, der

  • normalt indgår i sædvanligt indbo
  • koster under 500 kr.
  • er anskaffet før ansøgning og bevilling