Gratis kørsel til læge

Hjørring Kommune giver tilskud til kørsel til læger og speciallæger ud fra reglerne i Sundhedsloven. Nedenfor kan du læse mere om reglerne for gratis kørsel.

Hvis du er pensionist og du ikke kan transportere dig selv den akutelle dag, hvor du skal til læge eller speciallæge er du berettiget til gratis kørsel. Det vil sige, hvis du ikke selv kan kære bil, gå eller cykle til lægen eller speciallægen på grund af eksempelvis smerter eller svimmelhed. 

Hvis du har mulighed for at bruge et offentligt transportmiddel, skal udgiften til transporten være højere end 43 kr. for at du har ret til gratis kørsel.

Vær opmærksom på, at du ikke kan få gratis kørsel udelukkende med den begrundelse, at der ikke kører offentlige transportmidler, der hvor du bor.

Du ansøger digitalt, når du har ansøgt, vurderer vi om du opfylder betingelserne for at få tilbudt gratis kørsel, hvorefter vi sender en bevilling eller et afslag til dig. Ved tildeling af gratis kørsel, tager vi altid stilling til den enkeltes kørsels- og transportbehov.

Har du brug for hjælp til at udfylde ansøgningen, er du velkommen til at kontakte Den Digitale Hotline på 70 20 00 00, så kan de gøre det for dig.

Når du har fået bevilget gratis kørsel, skal du efterfølgende rette henvendelse til Kørselskontoret for at bestille kørslen. Vær opmærksom på, at du skal bestille kørsel senest kl. 12.00 dagen før.

Ring til kørselskontoret mellem 9.00 og 12.00 Telefon 72 33 33 00

 

Kørselskontoret har brug for at få oplyst:

  • dit cpr.nr.
  • lægens/speciallægens navn og adresse
  • den aftalte dato og klokkeslæt
  • om du har brug for en almindelig taxi, eller om det skal 
    være en høj/lav bil eller en taxa med lift
  • om du har behov for at medbringe et hjælpemiddel 
    f.eks. en rollator eller kørestol
  • endelig om du har brug for hjælp eller ledsagelse i forbindelse med lægebesøget

Du kan få gratis kørsel til din egen læge eller nærmeste speciallæge. Du kan ikke få gratis kørsel til: fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, fodterapeut eller optiker.

regler for kørsel til læge

For at chaufføren kan overholde kørselstidspunkterne, beder vi dig om at være klar til at køre, når taxaen kommer. Selv om alle er klar til afrejse, kan der dog alligevel forekomme ventetid. Vi håber, at du har forståelse herfor.

Telefontid 09.00 - 12.00

Kørselskontoret
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til selvbetjening?