Ansøgning

Find ud af hvordan du ansøger om et hjælpemiddel, samt hvad udgiften er.

Hvis du vil søge om et kropsbåret hjælpemiddel skal du søge via vores selvbetjeningsløsning. Hvis du har brug for hjælp til ansøgningen kan du kontakte Den Digitale Hotline på Tlf. 70 20 00 00

Hvis du vil søge om et genbrugs-hjælpemiddel skal du kontakte enten kontakte Myndighed Hjælpemidler (se blok nederst på siden) eller ansøge via nedenstående selvbetjeningsløsning.

Hvad koster det?

Hjælpemidler bevilges uafhængigt af din indtægt og formue, og er som hovedregel gratis. Ved visse hjælpemidler kan der dog være en egenbetaling.

Ved hjælp til forbrugsgoder, vil der som hovedregel være en egenbetaling på 50 % af prisen.

Hvordan får jeg hjælpemidlet?

Hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Det vil fremgå af din bevilling om hjælpen ydes som kontantydelse eller som et udlån.

Kontantydelse: Vil typisk blive ydet ved støtte til køb af f.eks. handicapbil, ved engangsartikler og ved forbrugsgoder.

Udlån: Vil typisk blive ydet ved bevilling af genbrugshjælpemidler, hvor kommunen stiller hjælpemidlet gratis til din rådighed. Hjælpemidlet skal afleveres til kommunen når du ikke længere har brug for det.

Hvis jeg vil klage?

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse, kan du klage til det Sociale Nævn. Du skal sende klagen til kommunen, og den skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter den afgørelse du vil klage over.

Kontakt

Myndighed Hjælpemidler

Tlf.: 72 33 50 20
man. - tirs. kl. 9.00 - 12.00
ons. lukket
tors. - fre. kl. 9.00 - 12.00

Skriv til Myndighed Hjælpemidler

Skriv til Myndighed Hjælpemidler som pårørende