• Vinder af Arkitekturprisen 2023:

  Hummerhuset, Løkken Moleleje

 • Vinder af Arkitekturprisen 2023:

  Hummerhuset, Løkken Moleleje

 • Vinder af Arkitekturprisen 2023:

  Gårdrummet, Dronningensgade 12, Hjørring

   

 • Vinder af Arkitekturprisen 2023:

  Gårdrummet, Dronningensgade 12, Hjørring

 • Vinder af Arkitekturprisen 2023:

  Vrå Børne- og Kulturhus

 • Vinder af Arkitekturprisen 2023:

  Vrå Børne- og Kulturhus

 • Modtager af Hædrende omtale for god Arkitektur 2023:

  Park Alle 44, Hjørring

 • Modtager af Hædrende omtale for god Arkitektur 2023:

  Park Alle 44, Hjørring

 • Modtager af Hædrende omtale for god Arkitektur 2023:

  Villa Klitbo, Løkken

 • Modtager af Hædrende omtale for god Arkitektur 2023:

  Villa Klitbo, Løkken

 • Modtager af Hædrende omtale for god Arkitektur 2023:

  Brinken 12, Hjørring

 • Modtager af Hædrende omtale for god Arkitektur 2023:

  Brinken 12, Hjørring

Vindere/Modtagerne af Hædrende omtale - Arkitekturprisen 2023

Hjørring Kommunes Arkitekturpris har 10 års jubilæum.

Det fejrer vi med uddeling af Arkitekturprisen 2023 og ved at hylde de mange projekter, som de seneste 10 år har modtaget Hjørring Kommunes Arkitekturpris eller Hædrende omtale for god arkitektur.

Nedenfor kan du se, hvem der vandt Arkitekturprisen 2023 og læse meget mere om Hjørring Kommunes Arkitekturpris.

Hjørring Kommune kårede følgende vindere af Arkitekturprisen 2023:

Hummerhuset, Løkken Moleleje

 • Projekt: Renovering, tilføjelse af udsigtspost samt tilgængelighed til læmolen
 • Bygherre: Foreningen Løkken Moleleje og Hjørring Kommune
 • Arkitekt: Skaarup Landskab 

Præmieringskomiteen har valgt at tildele prisen med følgende begrundelse:

En rå stiforbindelse i det bløde sand iscenesætter Hummerhuset - som et maritimt ankerpunkt for en nyskabt - forbindelse imellem mole og by. Med et smukt og lavmælt arkitektonisk greb favner projekt Hummerhuset Løkkens storslåede og kontrastfyldte kystlandskab. De nænsomt tilføjede lag til dette kulturhistoriske sted beriger med nye udsigter mod havet og horisonten. Kulturarven har fået ny værdi som samlingsplads for både fiskere og friluftsliv – og for hele byen. Oplevelse og funktion er forenet på fineste vis med respekt for stedets unikke karakter.

 

Gårdrummet, Dronningensgade 12 Hjørring

 • Projekt: ”Vildt” gårdrum i ny etagebebyggelse
 • Bygherre: Kimbo Holding Aps
 • Arkitekter: Bjerg Arkitektur og BY+LAND 

Præmieringskomiteen har valgt at tildele prisen med følgende begrundelse:

På kanten af Christiansgave er skabt et gårdrum i en ny bebyggelse - som en lille oase i byen. Imellem husene vokser et nyt, lille stykke natur med referencer til større ambitioner om den vildeste kommune. Her hersker en fredfyldt stemning, hvor tid og sted glemmes. Snoede stier og vilde planter skaber en flot kontrast til husenes form og farve. Naturoplevelsen er helt tæt på beboernes hverdagsliv, hvor vilde planter indrammer terrasser og altaner. Et smukt og vellykket landskabsprojekt med fine kompositioner, små intime opholdszoner og et strejf af poesi.

 

Vrå Børne- og Kulturhus

 • Projekt: Nyopført børne- og kulturhus
 • Bygherre: Vrå Børne- og Kulturhus
 • Arkitekter: AART Architects og JAJA Architects
 • Kunstnerisk udsmykning: Peter Max-Jakobsen

Præmieringskomiteen har valgt at tildele prisen med følgende begrundelse: 

Vrå Børne- og Kulturhus ligger på kanten af byen, hvor by bliver til marker og åbent land. Landskabet trækkes på fineste vis helt ind omkring byggeriet og skaber en eventyrlig, grøn børneverden. Facadernes rytmiske linjer smelter sammen med træerne  i forgrunden, nedbringer skalaer og forstærker den imødekommende oplevelsen af byggeriet. Detaljeringen er videreført i interiøret, hvor det skulpturelle og legende træ favner det lyse, venlige atrium. De legende motiver fra landskabet skaber en stærk fortælling om et moderne børneliv tæt på natur og om en fælles bæredygtig fremtid.

 

 

Følgende projekter modtog hædrende omtale i 2023:

Park Alle, Hjørring

 • Projekt: Ny villa
 • Bygherre: Annette og Arne Sonnesen

Præmieringskomiteen har valgt at tildele prisen med følgende begrundelse: 

Med villaen demonstreres, hvordan et nyt byggeri i et skrående landskab kan indpasses på flotteste vis. Terrænet er brugt som et positivt element, hvor villaens konturer indskriver sig naturligt som en del af skrænten. Villaen er sammensat af mindre  teglkuber i forskellige højder, som hver især passer til rumlighed og funktion. Teglkuberne nedskalerer volumen og giver et skulpturelt udtryk, som får villaen fint indpasset i nabolaget. Teglstenen og de karaktergivende brunlige plader giver en flot og harmonisk palette af varme toner, så villaen giver en fin oplevelse for både naboer og forbipasserende. Man mærker, at hver detalje er velovervejet, og at villaen er bygget for at skabe rammen om et godt liv. Projektet er et sympatisk og inspirerende eksempel for fremtidige boligprojekter i området.

 

Villa Klitbo, Løkken

 • Projekt: Renovering af sommervilla
 • Bygherre: Anne og Ida Engelund

Præmieringskomiteen har valgt at tildele prisen med følgende begrundelse: 

Klitbo ligger som en lille perle, imellem hybenbuske og det bølgende klitlandskab, med Løkkens gamle vandtårn som nabo. Den karakteristiske gamle sommervilla i første klitrække bidrager med sin prominente placering og fine arkitektur til en særlig stemning i området. Den nænsomme og smukke renovering af Klitbo beriger hele området og løfter fortællingen om Løkken som en flot gammel badeby ved Vesterhavet. Renoveringen af Klitbo er lykkedes til fulde, og genskabelsen af flere af husets oprindelige udsøgte snedkerdetaljer løfter barren for, hvad der kan opnås med en vellykket renovering. Det er en fornøjelse at betragte sommervillaen og nyde det smukke gamle træværks detaljer i samspil med hustest sarte gule farve. Det løfter facaden og markerer den smukke villas særlige placering og kulturhistoriske værdi.

 

Brinken, Hjørring

 • Projekt: Ny villa
 • Bygherre: Tove og Kaj Bundgaard
 • Arkitekt: N+P ARKITEKTUR

Præmieringskomiteen har valgt at tildele prisen med følgende begrundelse: 

Villa Brinken er et vovet bud på et moderne hus i Hjørring udført med respekt for sine omgivelser. Den lykkes fint med at finde sin egen plads imellem eksisterende huse, folder sig ud over dalstrøget og trækker det store landskab ind i boligen i form af indbydende gårdrum. Derved bliver villaen nærmest forankret i omgivelserne. Grundplanen er meget nytænkende på grund af gårdrummene. De bliver til store udendørs stuer, der på forskellige tidspunkter af dagen giver læ til ophold. Gårdrummenes facader er beklædt med træ, som står i flot kontrast til betonen og tydeliggør husets stramme koncept. Villaen skaber værdi med oplevelser såvel ude som inde, og det er tydeligt, at man har haft store ambitioner med dette hjem.

 

 Se billeder af vinderprojekterne nedenfor

Billedet viser Hummerhuset i Løkken

Hummerhuset, Løkken - renovering, ny udsigtspost samt tilgængelighed til læmolen.

Dronningensgade, Hjørring - omdannelse og ny etagebebyggelse med fælles gårdrum.

Dronningensgade, Hjørring - omdannelse og ny etagebebyggelse med fælles gårdrum.

Billedet viser ny skole og børnehus i Vrå

Vrå - nyt Børne- og Kulturhus.

Billedet viser nyopført villa på Park Alle i Hjørring

Park Alle, Hjørring - nyopført villa.

Billedet viser sommervilla Klitbo i Løkken

Klitbo, Løkken - renoveret sommervilla.

Billedet viser nyopført villa på Brinken i Hjørring

Nyopført villa - Brinken, Hjørring.

Arkitekturprisen skal sætte fokus på værdien af arkitektonisk kvalitet i det fysiske miljø i byer og landskab.

Byrådet ønsker med prisen at inspirere og fremme interessen hos borgere og bygherrer for god arkitektur og der igennem medvirke til, at der skabes gode miljøer, livskvalitet og en smuk og oplevelsesrig kommune.

Byrådet præmierer hvert andet år nybyggeri, anlæg eller design i høj arkitektonisk kvalitet, som er udført med stor indlevelse i funktionen, stedet og omgivelserne og demonstrerer en særlig materialebevidsthed og høj arkitektonisk kvalitet.

I 2013 uddeltes Arkitekturprisen første gang, hvor fire byggerier, som alle var afsluttet i perioden 2007- 2012, blev præmieret.

Hjørring Kommunes Præmieringskomité træffer beslutning om, hvilke byggerier m.v., der kan præmieres.

Det fremgår af retningslinjer for Hjørring Kommunes Arkitekturpris, hvad der kan præmieres og hvad der lægges vægt på ved præmieringen. Det fremgår også, at såfremt der et år ikke findes byggerier, anlæg m.v., som præmieringskomitéen vurderer at kunne præmiere, uddeles prisen ikke dette år.

Prisuddelingen sker ved et arrangement på Rådhuset i starten af oktober - gerne i forbindelse med Arkitekturens Dag den 1. oktober. Alle interesserede er meget velkomne.

Hjørring Kommunes Arkitekturpris er tilrettelagt i samarbejde med Akademisk Arkitektforening.

Gældende retningslinjer for præmiering af god arkitektur i Hjørring Kommune

Pkt. 1 Formål

Formålet med Hjørring Kommunes Arkitekturpris er at sætte fokus på værdien af arkitektonisk kvalitet i det fysiske miljø i byer og landskab.

Arkitekturprisen skal inspirere og fremme interessen hos borgere og bygherrer for god arkitektur og der igennem medvirke til, at der skabes gode miljøer og en smuk og oplevelsesrig kommune.

Byrådet ønsker med arkitekturprisen at fremhæve og præmiere eksempler på byggeri, anlæg og design, som er en æstetisk oplevelse og noget, der skaber kvalitet i omgivelserne i såvel byerne som i det åbne land.

Pkt. 2 Hvad kan præmieres

Byrådet præmierer nybyggeri, anlæg eller design i høj arkitektonisk kvalitet, som er udført med stor indlevelse i funktionen, stedet og omgivelserne samt demonstrerer stor materialebevidsthed og høj arkitektonisk kvalitet i anvendelse af ny teknologi, fx klima- og energitiltag. Emnerne/projekterne skal være taget i brug/afsluttet indenfor de to forudgående år før præmieringen.

Følgende kan præmieres:

 • Nyt byggeri til alle typer anvendelser som parcelhuse, etageboliger, erhvervsbyggeri, byggeri til offentlige formål, tekniske anlæg, landbrugsbyggeri m.v.
 • Om- og tilbygninger af eksisterende byggeri
 • Eksisterende byggeri som transformeres til ny funktion og karakter
 • Anlæg som byrum, pladser, parker og grønne anlæg, gårdrum, bebyggelsesplaner
 • Byrumsinventar, skiltning, belysning m.v.

Der kan uddeles én eller flere præmier.

Ved præmieringen lægges vægt på: 

 • At byggeriet, anlægget eller designet fremstår som en smuk bygning, et smukt anlæg eller et smukt design i høj arkitektonisk kvalitet,
 • at det demonstrerer indlevelse i stedets helhed og giver et positivt bidrag til bygningen, byen, kvarteret, byrummet, gaden, landsbyen eller det omgivende landskab,
 • at det skaber gode og trygge rammer for det sociale liv herunder tilgængelighed for alle, og
 • at det bidrager til arkitektonisk nytænkning og fremstår i et nutidigt og moderne formsprog.

Emner kan præmieres, hvis de opfylder flere af kriterierne. Hvis der et år ikke findes nogen byggerier, anlæg m.v., som præmieringskomitéen vurderer at kunne præmiere, uddeles Hjørring Kommunes Arkitekturpris ikke dette år.

Præmieringskomitéen kan beslutte at uddele ”hædrende omtale for god arkitektur” til byggeri, anlæg m.v., som ikke kan præmieres med Arkitekturprisen, men vurderes at rumme så høj arkitektonisk kvalitet, at det kan være eksempel til inspiration for borgere og bygherrer.

Pkt. 3 Præmier

Arkitekturprisen består af en plakette til bygherren/ejeren til montering på det præmierede emne og et diplom til arkitekten og/eller til landskabsarkitekten eller rådgiveren.

Byrådet kan også beslutte at uddele et diplom til bygherrren/ejeren og et diplom til arkitekten og/eller til landskabsarkitekten eller rådgiveren.

Hvis kommunen er ejer af bygningen består præmien af plakette til montering på emnet, et diplom til arkitekten og/eller til landskabsarkitekten eller rådgiveren.

Plaketten til montering udføres i et enkelt design med årstal og tekst, hvoraf det fremgår, at bygningen eller anlægget mv. er præmieret af Hjørring Kommune.

På diplomet fremgår motivering for præmieringen og arkitektens og/eller landskabsarkitektens eller rådgiverens navn samt bygherrens navn.

Byrådet kan kræve plaketten leveret tilbage, hvis bygningen eller anlægget ikke holdes i god stand, eller hvis ejeren foretager ændringer, der ikke er i overensstemmelse med grundlaget for præmieringen.

”Hædrende omtale” består af diplom med motivering og arkitektens og/eller landskabsarkitektens eller rådgiverens navn samt bygherrens navn.

Pkt. 4 Bedømmelse

Bedømmelsen foretages af Hjørring Kommunes Præmieringskomité, der har følgende medlemmer:

 • Borgmester Søren Smalbro
 • 1. viceborgmester Per Møller
 • Byrådsmedlem Jørgen Bing
 • Direktør for Vendsyssel Kunstmuseum Sine Kildeberg
 • Bestyrelsesmedlem i Foreningen for By- og landskabskultur Jørgen Gehl
 • Arkitekt m.a.a. Harry Christopher Riekehr
 • Direktør for Teknik og Miljø Bettina Hedeby Madsen

Afgørelser i præmieringskomitéen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Komitémedlemmer fra
administrationen har stemmeret.

Pkt. 5 Uddeling af Hjørring Kommunes Arkitekturpris

Prisuddelingen sker hvert andet år, så vidt muligt, i forbindelse med Arkitekturens Dag.

Der nedsættes en ”præmieringsgruppe” internt i administrationen. En repræsentant fra gruppen udpeges til sekretær for Præmieringskomitéen.

Præmieringsgruppen kan evt. indkalde forslag til emner til præmiering fra offentligheden, byens borgere og erhvervsliv m.fl. Gruppen udarbejder liste med egne forslag til præmiering, suppleret med evt. indkomne forslag.

Præmieringsgruppen udvælger de emner fra listen, som anses for værdige til at komme i betragtning ved Præmieringskomitéens bedømmelse.

Præmieringskomitéens medlemmer kan selv bringe andre emner i forslag, og disse vil indgå i en samlet liste med forslag til præmiering.

Den samlede liste inklusiv foto og en kort beskrivelse af de enkelte projekter/emner udsendes til Præmieringskomitéen før den mødes til bedømmelse én gang om året.

Hjørring Kommunes Præmieringskomité mødes og besigtiger de foreslåede emner til præmiering. Komitéen foretager, efter en besigtigelse, den endelige bedømmelse af de udvalgte emner. Komitéens begrundelse for præmiering af de udvalgte projekter/emner sammenfattes af repræsentanterne fra Akademisk Arkitektforening i en kort faglig vurdering.

Byrådet, ved borgmesteren eller anden politiker, forestår overrækkelse af Hjørring Kommunes Arkitekturpris ved et arrangement i forbindelse med Arkitekturens Dag, hvor ejere, arkitekter, forslagsstillerne, borgere og presse inviteres m.fl.

Præmieringen offentliggøres ved pressemeddelelse, på kommunens hjemmeside, udstilling og lignende.

Pkt. 6

Hjørring Kommunes Arkitekturpris formidles i øvrigt via kommunens hjemmeside, hvor bl.a. formål og retningslinjer for præmieringen samt oversigt over tidligere præmierede byggerier, anlæg m.m. vil være tilgængelig og til inspiration for interesserede borgere, bygherrer og rådgivere.

Pkt. 7 Ikrafttræden

Ændringerne i retningslinjer for Hjørring Kommunes Arkitekturpris træder i kraft den 21. marts 2018.

Vedtaget af Byrådet den 21. marts 2018

Komiteen består af

 • Søren Smalbro, Borgmester
 • Per Møller, 1. viceborgmester
 • Jørgen Bing, Byrådsmedlem
 • Jørgen Gehl,  repræsentant for FBL, Hjørring
 • Sine Kildeberg, direktør Vendsyssel Kunstmuseum
 • Anne Dorthe Vestergaard, landskabsarkitekt (Akademisk Arkitektforening)
 • Peter Iversen, arkitekt (Akademisk Arkitektforening)
 • Bettina Hedeby Madsen, Vicekommunaldirektør, direktør Kultur, Teknik- og Miljø og HR & Digitalisering

Hjørring Kommune kårede følgende vindere af Arkitekturprisen 2021:

Kornets Hus

 • Bygherrre: Kornets Hus 
 • Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter

Følgende projekter modtog hædrende omtale i 2021:

Stakladen ved Tolne Skovpavillon

 • Bygherre: Foreningen Tolne Skovpavillon 
 • Arkitekt: Erik Arkitekter A/S

Byhus og gammel smedje i Løkken

 • Bygherre: Mie Raunsmed Svane 
 • Arkitekt: Arkitekt Gitte Hansen maa og kimthorsell Architects

Vandtårnet i Tårs – Hædrende omtale for god arkitektur 

 • Bygherre: Tårs Vandværk  
 • Arkitekter: Erik Arkitekter A/S

Hjørring Kommune kårede følgende vindere af Arkitekturprisen 2019:

Villerup Hovedgaard

Bygherre: Vibe Gro og Johannes Falk

Arkitekt: E+N Arkitektur

Følgende projekter modtog hædrende omtale i 2019:

Klitpladsen Løkken

Bygherre: Hjørring Kommune og borgere og foreninger i Løkken

Arkitekt: Skaarup Landskab, maa,mdl

 

Klitrenden 9, Lønstrup

Bygherre: Gitte Adamsen og Lasse Jensen

Arkitekter: cand polyt Sofie Maj Andersen og Jørgen Ussing, maa, mdd

Bygherrerne for de tre vindende byggerier modtog en plakette af bronze til opsætning på byggeriet, mens arkitekterne bag modtog et diplom. Vinderne blev:

 • Rubjerg Knude Fyr og ankomstområde
 • Nyt sommerhus, Magnus Christensens Vej 57, Løkken
 • Vendsyssel Teater, Banegårdspladsen 4, Hjørring

Bygherrer og arkitekter for de fire projekter som modtog hædrende omtale fik overrakt diplom. Se modtagerne her:

 • Superstien i Vrå
 • Tilbygning til Rederiet Isafold
 • Omdannelse af typehus til moderne fritidsbolig
 • Ny dagligvarebutik, Jørgen Fibigersgade, Hirtshals

Hjørring Kommune har kåret følgende vindere af Arkitekturprisen 2016:

 • Park Vendia Hallen, Thomas Morildsvej 11, Hjørring
 • Renovering af sommerhus, Bugten 12, Lønstrup

Hjørring Kommune har kåret følgende vindere af Arkitekturprisen 2015:

 • Restaurering og nyindretning af Amtmandsboligen, Hjørring
 • Nyindretning af ankomst- og udearealer ved Novo Nordisk, Hjørring
 • Nyt sommerhus, Dyrestien 31, Tornby
 • Renovering og omdannelse af Tolne Købmandsgård, Tolne

Præmieringer til tre byggerier

Alle kandidaterne rummer arkitektoniske kvaliteter, som gør dem til gode og indbydende byggerier for brugere og omgivelser. Tre byggerier udmærker sig i særlig grad og præmieres med Hjørring Kommunes Arkitekturpris

 • Børglum Klostervej 255B, Børglum. Velkomst- og besøgscenter på Børglum Kloster

 • Haldbjerg 6, Hjørring. Nyt enfamiliehus

 • Skolevangen 23, Hjørring. Tilbygning til Hjørring Gymnasium

Arkitekturprisen blev uddelt til 4 bygninger

 • Tilbygning til Sygehus Vendsyssel
 • Kvarterløft i Vestbyen
 • Ældrecenteret Svanelundsbakken
 • Ny bolig i det åbne land, Klithusevej 92, Nørlev

Kontakt

By- og Landdistrikts- udvikling