BBR

Bygnings og boligregistreret

BBR er en forkortelse for 'Bygnings- og Boligregistret' og blev oprettet i 1977. Din BBR meddelelse er et bevis på de faktiske forhold på din grund, dvs. hvor stort dit hus, garage er. Det er derfor rigtig vigtigt, at disse oplysninger er korrekte, og det er dit ansvar som ejer at oplysningerne i BBR er korrekte.

Ved beregning af arealet af dine bygninger skal du altid beregne det ud fra de udvendige mål. Du kan læse mere om opmåling her: Vejledninger

Hvem bruger BBR informationerne:

  • Forsikringsselskaber (udregning af forsikringspræmie)
  • Ejendomsmægler (fastsættelse af prisen på din bolig)
  • Banker og kredit institutter ( til låneberegninger)
  • Energileverandører (eks ved reduktion i elregningen)

Hvis du vil se din BBR, kan du finde den via dette link https://boligejer.dk/

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores BBR-gruppe på mail eller telefon.