Kørsel til specialinstitution, -SFO eller aflastning

Børn, unge og familier

Forældre, der har børn i Hjørring Kommunes specialinstitution, -SFO eller aflastning, kan få bevilliget kørsel til og fra tilbuddet.

Obs!

Vi gør opmærksom på, at alle bevillinger til taxakørsel følger det enkelte skoleår uanset om barnet går i børnehave, skole eller dagtilbud for unge/voksne.

Det vil sige at al taxakørsel stoppes efter den 29. juni 2024.

Der skal derefter søges på ny, hvis dit barn har behov for kørsel efter den 12. august 2024 (skoleåret 2024/2025).

Tilmelding til kørsel i sommerferien 2024 er lukket

Søg om taxakørsel til efterårsferien 2024

 

For at få gavn af tilbuddet skal familien være tilknyttet Familieafdelingen eller Handicapafdelingen for børn og unge i Hjørring Kommune. Forældre kan kontakte deres sagsbehandler for at høre mere om tilbuddet.

For at ansøge om taxakørsel til specialtilbuddet, skal du udfylde ansøgningsblanketten, der derefter bliver behandlet hurtigst muligt.

Feriekørsel til special institution, SFO eller aflastning

Hvis dit barn/ung er bevilget kørsel i ferieperioder, kan du tilmelde feriekørsel på denne side. Denne type kørselsordning følger skolernes feriekalender, også selvom barnet/den unge ikke er tilknyttet en skole. Derfor afbestilles al kørsel i skoleferier hvis ikke du giver besked.

Se skolernes ferieplan her

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til selvbetjening?