Timeafløser i eget hjem

Afløsningen foregår som udgangspunkt i barnets hjem og kan benyttes i de situationer, hvor I som forældre har behov for at blive afløst fra opgaven med barnet med funktionsnedsættelsen. Det kan fx dreje sig om at få mulighed for aktiviteter med søskende uden deltagelse af barnet med funktionsnedsættelsen.

Tankegangen er, at hjælperen skal aflaste jer som forældre under hensyn til, hvad jeres barn har gavn og glæde af.

Der kan ikke være tale om overnatning udenfor barnets hjem. Er der behov for dette, skal det ske gennem barnets lov § 32, eller barnets lov § 90 jf. servicelovens § 84 stk. 1 som døgnaflastning på et godkendt opholdssted”.

Ansættelsesforhold

Hjørring Kommune er arbejdsgiver og godkender timeafløseren, når I som forældre har meddelt, hvem I ønsker godkendt til opgaven. Hjørring Kommune indhenter børne- og straffeattester på timeafløserne forud for ansættelsen. Ansættelsen kan ikke iværksættes, før vi har modtaget en godkendt børne- og straffeattest.

I har som forældre instruktionsbeføjelsen, herunder tilrettelæggelsen af arbejdstiden. Der er ingen overenskomst på området.

Tavshedspligt

Timeafløseren skal være indforstået med, at der er tavshedspligt om jeres/arbejdsgivers personlige forhold. Tavshedspligten forsætter også efter ansættelsesforholdet opgør.