Center for Børn, Unge og Familier

Center for Børn, Unge og Familier har ansvaret for mange af de kommunale tilbud til børn, unge og familier med behov for særlig støtte.

Center for Børn, Unge og Familier består af Familiehuset Kløvergården, Ungehus Hjørring - Hirtshalsvej 17 samt Støtte- og kontaktkorpset.

Centret har blandt andet ansvaret for:

  • Støtte og behandlingstilbud, der kræver henvisning fra Familieafdelingen
  • Bo-selv-tilbud til unge

Derudover har centret en række åbne tilbud, der ikke kræver henvisning fra Familieafdelingen:

  • Åben, anonym rådgivning til børn, unge og deres familie
  • Sorggrupper
  • Familieorienteret alkoholbehandling
  • Angstgrupper for børn og unge fra 7-17 år
  • Forældreaften for forældre til børn med diagnose.