Støtteophold

Har I lyst til at åbne jeres familie og jeres hjem op for et ekstra barn? Med et støtteophold har I mulighed for at give både barn og forældre en tiltrængt pause i bl.a. weekender og ferier.

Ved at tilbyde et barn eller ung fra en udsat familie et støtteophold, giver I barnet/den unge mulighed for at skabe nogle gode oplevelser og et trygt holdepunkt i en kortere- eller længere aftalt periode. Barnet/den unge vil fortsat være boende hos sine forældre, men vil i en periode af sit liv have behov for varierende rammer, fx en til to weekender om måneden eller i kortere ferieperioder.

Ingen børn, unge og familier er ens, derfor søger vi i Hjørring kommune også familier med forskellige baggrunde, personligheder, ønsker og behov. Hvis I er interesseret i at vide mere, er I velkomne til at kontakte familieplejespecialet for nærmere information.  

Kontakt familieplejespecialet

Find svar på dine spørgsmål

Der kan være mange årsager til, at et barn eller ung har brug for et støtteophold. Det kan være, at der er problemer i enten barnets-/den unges- eller forældrenes liv. Der kan også være tale om børn/unge med en funktionsnedsættelse i sådan en grad, at forældre eller søskende har brug for et pusterum i hverdagen. Det er en stor opgave at tilbyde et barn eller en ung et støtteophold. Derfor er det vigtigt at gøre sig overvejerser forinden, omkring det at dele opmærksomheden med familiens egne børn, den sorg og smerte barnet kan bære på samt det at kunne acceptere og støtte barnets forældre, selvom livsvilkårene måske afviger fra familiens normer og værdier.

 

For at sikre den bedst mulige matchproces mellem barnet/den unge og plejefamilien, har vi samlet denne opgave i Matchfunktionen. I Matchfunktionen er omdrejningspunktet mentalisering og tilknytning for at sikre barnet (og familien) det mest optimale match, og derved at minimere risikoen for sammenbrud i anbringelsen. Vi ved fra forskningen, at jo bedre mentaliseringsevne hos de primære omsorgspersoner, jo større sandsynlighed er der for tryg tilknytning. 

 

Læs mere

I den digitale håndbog for plejefamilier kan I blive klogere på, hvad det vil sige at være plejefamilie i Hjørring Kommune og finde information om vores samarbejde omkring barnet og serviceniveau.

Læs håndbogen her

Vi udbyder en række kurser for plejefamilier og aflastningsfamilier.

Få mere information om de enkelte kurser og tilmeld dig her på siden. 

Oversigt over Kurser:

Temaformiddage omkring ICS Skabelon - Åben for tilmeling

Samvær & Børnene Først 10. juni 2024 - Åben for tilmelding

Low Arousal den 3. september 2024 - Åben for tilmelding

Referater fra kurser

Vi arbejder med at kvalitetsudvikle vores supervision til plejefamilier. Fordi vores anbragte børn i dag har større og mere komplekse vanskeligheder og derfor ofte har behov for en behandlingsorienteret tilgang, har vi et ønske om at levere en høj faglighed i supervisionsrummet samt adskille, hvornår vi laver supervision (her er plejeforældrenes reaktioner og reflektioner i fokus), og hvornår vi giver praktisk råd/vejledning.

Omdrejningspunkterne i supervisionen er barnets behov for at blive mødt og forstået ud fra en mentaliseringsbaseret og tilknytningsorienteret tilgang. I den forbindelse er det af afgørende betydning, at man som plejefamilie forstår, hvad der ligger bag barnets eller den unges måde at indgå i relationer på, deres udsagn og ageren samt en opmærksomhed rettet mod hvad plejeforældrene selv bringer ind i relationen og hvilke mønstre, de har med sig fra et levet liv; herunder opvækst, relationserfaringer etc. Dette fokus er med henblik på at forstå og forebygge de mentaliseringssvigt, der vil være i enhver plejefamilie og for at bidrage til samspilsdynamikker som er udviklingsstøttende for plejebarnet.

Supervisionen tilrettelægges af supervisor på baggrund af en faglig vurdering til den enkelte plejefamilie i et omfang, som i udgangspunktet er enten hver måned, hver anden måned eller hver tredje måned. Hvis der grundet udfordringer i anbringelsen er behov for yderligere indsats, kan der bl.a. henvises til Udredningsspecialet og en forstærket indsats. Dette sker altid i samarbejde med myndighedsrådgiver.

 

Såfremt myndighedsrådgiver, supervisor eller familien selv vurderer, at almen supervision ikke er tilstrækkelig, kan myndighedsrådgiver i Familie- og Handicapafdelingen henvise til forstærket indsats ved Udredningsspecialet. Udredningsspecialet har også mulighed for, at udarbejde en børnepsykologisk undersøgelse af barnet/ den unge, hvori plejebarnets omsorgsmiljø også vil indgå.

Forstærket indsats

En forstærket indsats kan bl.a. bestå af observationer i hjemmet, filmede samspilsobservationer med omsorgsperson og plejebarn, evt. observationer i dagtilbud, samtaler og psykoedukation, evt. testning af barnet/ den unge og hyppige supervisioner (hver 14. dag). Supervisionerne foretages i samspil med plejefamiliens supervisor.

Børnepsykologisk undersøgelse

Udredningsspecialet har også mulighed for, at udarbejde en børnepsykologisk undersøgelse af barnet/ den unge, hvori plejebarnets omsorgsmiljø også vil indgå. Denne indsats afsluttes med en skriftlig rapport. Udarbejdelse af en børnepsykologisk undersøgelse sker altid på foranledning af myndighedsrådgiver.

Begge indsatser varer i udgangspunktet 6-9 mdr. og opstartes typisk med et møde med myndighedsrådgiver, hvor indstilling og formål gennemgås. Midtvejs i indsatsen afholdes et statusmøde og afslutningsvis overleveres indsatsen ved et møde med relevante parter.

 

Integrated Children’s System (ICS) er en socialfaglig sagsbehandlings- og udredningsmetode til at identificere og beskrive barnets ressourcer og eventuelle vanskeligheder. Hjørring Kommune anvender denne forskningsbaseret metode i statusudtalelser.

Du kan åbne og udfylde statusudtalelsen  og se vejledning til udfyldelse af statusudtalelsen nedenfor. (Hvis du oplever problemer med at åbne/skrive i dokumenterne, kan du åbne dem via Google Chrome)

ICS statusudtalelse 

Se vejledning til  ICS statusudtalelse

Sikker henvendelse til Familieafdelingen

Plejefamiliekontrakt i Hjørring Kommune

Plejefamilier kan søge om hel eller delvis dækning af særlige udgifter, som ikke forventes afholdt af kost og logibeløbet. Du kan læse om serviceniveau for følgeudgifter i den digitale håndbog for plejefamilier under afsnittet 'Under anbringelsen – løbende opgaver plejeforholdet ud'

Alt det praktiske - samlet information til plejefamilier

Børnelinealen er et værktøj, der kan hjælpe med at vurdere, om et barn er i trivsel, og hvilke handlemuligheder, der er.

Gå til Børnelinealen

Læs Hjørring Kommunes overordnede politikker inden for børne-, unge- og familieområdet

Gå til politikker