Vil du gøre en forskel for et barn?

Åbn dit hjem for et barn eller en ung

Bliv

Plejefamilie
En familie som åbner sit hjem for et barn eller ung. Barnet vil indgå som en del af familien og bor hos plejefamilien i en kortere- eller længere periode.

Netværksplejefamilie
En del af barnets familie, omgangskreds eller øvrige netværk, som i en kortere eller længere periode giver støtte til et barn fx i forbindelse med støtteophold eller anbringelse.  

Støttefamilie
En familie som åbner sit hjem for et barn eller en ung bl.a i weekender eller ferier, som en tiltrængt pause. Støtteophold kan strække sig over en kortere- eller længere aftalt periode.

Venskabsfamilie
En familie der har overskud til at gøre en positiv forskel for et barn, ved at invitere barnet ind i dagligdagen og familielivet. Frivillige venskabsfamilier findes i samarbejde med Mentorbarn.