Børn og unge med handicap

Hjørring Kommune yder rådgivning, hjælp og støtte til forældre med et barn med nedsat funktionsevne.

Børne- og Familieområdets Handicapafdeling arbejder på at skabe udvikling, læring og trivsel for børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier. Indsatsen tilrettelægges i samarbejde med jer som familie og ud fra jeres families behov og forudsætninger. Målet er at skabe et godt hverdagsliv, som ligger så tæt på det normale som muligt. 

Læs mere om kommunens forskellige tilbud og muligheder for støtte her.