Børnelinealen - til fagpersoner

Børnelinealen er et værktøj, hvor du som fagperson kan få hjælp til at vurdere, om et barn er i trivsel, og hvilke handlemuligheder du har.

Som fagperson i Hjørring Kommune har du et særligt ansvar over for de børn og unge, du møder i din hverdag. Det betyder, at du skal have opmærksomheden rettet mod de børn og unge, der på forskellige måder udsender signaler om, at de ikke trives.

Børnelinealen støtter dig i at holde dette fokus og sætter rammerne for en kvalificeret indsats for børn og unge, så vi sikrer en tidlig opsporing og forebyggelse af, at problemerne vokser sig større.

 

Find Børnelinealen

 

Se videoen "Introduktion til Børnelinealen"

Se videoen "Ny vejledning til Børnelinealen