SSP Udvalget

SSP Udvalget

SSP-udvalget er det strategisk styrende og koordinerende øverste led i kommunens SSP-organisation.

I SSP-udvalget sidder to politikere fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, som er henholdsvis formand og næstformand i udvalget samt repræsentanter fra SSP, politi, skoleområdet, Børne- og Familieområdet og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Udvalget arbejder ikke med enkeltsager, men har til formål at sikre, at der findes planer og indsatser, der forebygger ungdomskriminalitet, risikoadfærd samt forebyggelse af unges uhensigtsmæssige forbrug af rusmidler.

SSP-samarbejdet er forankret i kommunen i Børne- og Familieområdet, under PPR. Lederen af PPR er også daglig leder af kommunes del af SSP-samarbejdet.

 SSP-udvalget refererer til lokalrådet for Hjørring Kommune.

SSP-udvalget

To Politikere fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget er henholdsvis formand og næstformand i Udvalget:

Formand for SSP Udvalget og medlem af Lokalrådet: Gry Bruun Nielsen (Radikale Venstre)

Næstformand for SSP Udvalget og suppleant i Lokalrådet: Sven Bertelsen (Socialdemokraterne)

Hjørringskolen og Ungdomsskolen: Steen Rubæk

Grundskolerne: Mads Albertsen

Politiet: Michael Kongstad

Arbejdsmarkedsområdet: Pernille Grosen Christensen

Børne- og familie området: Mette Jensen

PPR og SSP: Gitte Clausen Jensen, Mads Haugaard, Anders Høngaard og Mikael Thirup

SSP- Udvalget refererer til Lokalrådet for Hjørring Kommune.