Kombinationstilbud

Som forælder i Hjørring Kommune har du mulighed for at kombinere en fleksibel børnepasser med dagpleje, vuggestue eller børnehave.

Et kombinationstilbud består af en plads i et dagtilbud i kombination med et tilskud fra kommunen til at ansætte en fleksibel børnepasser.

Søg om kombinationstilbud - kontakt Dagtilbudssekretariatet

Et kombinationstilbud består af en plads i et dagtilbud i kombination med et tilskud fra kommunen til at ansætte en fleksibel børnepasser.

En fleksibel børnepasser er en voksen kvinde eller mand, som du ansætter til at passe dit barn i det eget hjem, hvis du på grund af arbejde har et pasningsbehov, som er udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid f.eks. om natten. Kombinationstilbuddet giver mulighed for, at dit barn f.eks. kan blive passet af en person, som barnet kender, når du/I arbejder på skæve tidspunkter.

Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads på 48 timer i et dagtilbud. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Timerne opgøres over en periode på 4 uger.

Kombinationstilbuddet er til enlige forsørgere og forældre, hvor begge forældres arbejde medfører et pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Forældre med børn i et obligatorisk sprogstimuleringstilbud, i form af et dagtilbud 30 timer om ugen, kan ikke benytte sig af kombinationstilbuddet.

Du kan kun få tilskud til fleksibel pasning i tidsrum, hvor både du og/eller din ægtefælle eller eventuelle samlever er forhindret i selv at passe barnet på grund af arbejde.

Når du søger om at benytte dig af kombinationstilbuddet, skal du definere, hvor mange timer du ønsker en institutionsplads/dagpleje, og hvor mange timer du ønsker fleksibel pasning. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit fordelt på minimum en 4 ugers periode. Der skal fremsendes dokumentation for det faktiske pasningsbehov.

Ønsker du f.eks. 28 timer i dagtilbud og 20 timer i den fleksible ordning, bliver beregning af institutionspladsen opgjort efter 28 timer i forhold til hvad en heltidsplads koster, med en max forældrebetaling på 25 %. Du skal derudover selv betale minimum 25 % af den samlede pasningsudgift til den fleksible passer.

 

Priser 2024 – Kombinationstilbud

Fradrag i forældrebetaling. Pr. time.

 • Dagpleje 64 kr.
 • Vuggestue 77 kr.
 • Børnehave 47 kr.

Tilskud til fleksibel børnepasser. Pr. time.

 • 24 uger til 2 år og 10 mdr. 132 kr.
 • Børnehavestart til skolestart 87 kr.

Se takster for dagpleje, vuggestue og børnehave

Se tilskud til privat pasning

 

Priser 2023 – Kombinationstilbud

Fradrag i forældrebetaling. Pr. time.

 • Dagpleje 62 kr.
 • Vuggestue 68 kr.
 • Børnehave 42 kr.

Tilskud til fleksibel børnepasser. Pr. time.

 • 24 uger til 2 år og 10 mdr. 132 kr.
 • Børnehavestart til skolestart 83 kr.

Se takster for dagpleje, vuggestue og børnehave

Se tilskud til privat pasning

Hjørring Kommune indhenter straffeattest og børneattest på den fleksible børnepasser. Hjørring Kommune skal godkende den fleksible børnepasser og pasningsaftalen. Den fleksible børnepasser skal være minimum 18 år og have dokumenteret danskkundskaber.

Hjørring kommune skal godkende aftalen og føre tilsyn med ordningen 1 gang årligt.

Du skal selv finde en fleksible børnepasser.

Hjørring Kommune skal godkende den fleksible børnepasser og pasningsaftalen. Den fleksible børnepasser skal være minimum 18 år og have dokumenteret danskkundskaber.

Hjørring Kommune indhenter straffeattest og børneattest på den fleksible børnepasser.

Du betragtes som arbejdsgiver, når du ansætter en fleksibel børnepasser i dit eget hjem. Du har i den forbindelse pligt til at indberette til ATP og til at tegne en arbejdsskadeforsikring.

Når du søger om at benytte dig af kombinationstilbuddet, skal du definere, hvor mange timer du ønsker en institutionsplads/dagpleje, og hvor mange timer du ønsker fleksibel pasning. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit fordelt på minimum en 4 ugers periode.

Ønsker du at benytte dig af kombinationstilbuddet, skal du kontakte Dagtilbudssekretariatet

For at blive godkendt som fleksibel børnepasser skal du være minimum 18 år og have dokumenteret danskkundskaber.

Den fleksible pasning skal tilrettelægges på en måde hvor:

 • barnet oplever medbestemmelse, medansvar og demokrati
 • barnet får udviklet sin selvstændighed og evne til at indgå i fællesskaber og integration i det danske samfund.

Hjørring Kommune indhenter en straffe- og børneattest på dig, når du søger om at blive fleksibel børnepasser.

Søg om at blive godkendt som fleksibel børnepasser

Ring til os

Tal med en medarbejder i dagtilbudssekretariatet

 

72 33 37 00

Skriv til os

Send en e-mail til dagtilbud@hjoerring.dk
'Skriv sikkert' hvis din henvendelse
indeholder personfølsomme oplysninger

Skriv sikkert

Telefontid

Mandag - tirsdag kl. 10.00 -12.00
Torsdag kl. 13.00 til 15.00

Se lukkedage