Privatansat hjælper i eget hjem

Som forælder til et barn med funktionsnedsættelse, har I mulighed for at søge om at ansætte en hjælper i et antal bevilliget timer.

En privatansat hjælper har til opgave at hjælpe til i hjemmet med henblik på at aflaste jer som forældre. Det kan fx dreje sig om, at:

  • I som forældre får mulighed for at deltage i egne fritidsaktiviteter eller lave aktiviteter med søskende.
  • Hjælper kan ledsage jeres barn til fritidsaktivitet.
  • Hjælper kan udøve pleje og omsorg i forhold til jeres barn.

Tankegangen er, at hjælperne skal aflaste forældrene under hensyn til, hvad barnet har gavn og glæde af.

En privatansat hjælper skal altid være over 18 år. Nære slægtninge til barnet kan som udgangspunkt ikke ansættes. Der er dog mulighed for dispensation, hvis der er tale om helt særlige omstændigheder.

Der kan ikke være tale om overnatning udenfor barnets hjem. Er der behov for dette, skal det ske gennem barnets lov § 32, eller barnets lov § 90 jf. servicelovens § 84 stk. 1 som døgnaflastning på et godkendt opholdssted.

Ansættelsesforhold

Hjørring Kommune udbetaler lønnen til den privatansatte hjælper, men det er jer som forældre, der er arbejdsgiver. Der er ingen overenskomst på området.

Da I som privat arbejdsgiver ikke har mulighed for at indhente børne- og straffeattester på en evt. hjælper, kan I bede rådgiverne i Hjørring Kommune om at indhente attesterne inden ansættelsen.

 

Tavshedspligt

Den privatansatte hjælper skal være indforstået med, at der er tavshedspligt om jeres/arbejdsgivers personlige forhold. Tavshedspligten forsætter også efter ansættelsesforholdet opgør.