Skolebestyrelsen

Her kan du læse om skolebestyrelsens arbejde, indflydelse, valg m.v.

Skolebestyrelsen

Vil du have indflydelse på dit barns skoledag og skolens udvikling, så stil op som kandidat, når der i maj-juni måned skal vælges ny skolebestyrelse. De nye skolebestyrelser tiltræder fra august 2022.

Hvis du ønsker at stille op som kandidat, skal du være opmærksom på opstillingsfristen, som din lokale skole vil give besked om via Aula.

Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler i Danmark skal være en skolebestyrelse.

Skolebestyrelsens sammensætning kan variere fra skole til skole, men folkeskoleloven angiver, at forældrene altid skal have flertal. Formanden for bestyrelsen skal være en forælder. Forældrene i skolebestyrelsen vælges af og blandt forældrene på skolen og repræsenterer dermed alle forældre i skolebestyrelsen.

I skolebestyrelsen vil du komme til at samarbejde med medarbejder- og elevrepræsentanter. Skolens ledelse er sekretær for bestyrelsen.

Som forældrerepræsentant bliver man valgt for 4 år.

SKOLEBESTYRELSEN ARBEJDER MED:

 • at skoledagen er spændende, og undervisningen gør vores børn så dygtige som muligt
 • at tilrettelægge det gensidige ansvar mellem skole og forældre
 • at lave politikker for mobning og trivsel
 • at være med til at indføre mere bevægelse for eleverne
 • at deltage i ansættelser af lærere og skoleleder
 • at lave retningslinjer for klassedeling
 • at lave principper for, hvordan man skal arbejde med flere voksne i samme klasse
 • at have indflydelse på kommunens skolepolitik
 • at vedtage ordensregler
 • at godkende budgetter
 • at skolens fysiske rammer er i orden

Du kan læse mere om skolebestyrelsens arbejde i Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet.

VED FREDSVALG

Der skal ikke stemmes, hvis der ikke er opstillet flere forældrekandidater, end der skal vælges (fredsvalg).

Ved fredsvalg bliver valgresultatet offentliggjort på Hjørring Kommunes hjemmeside senest onsdag den 1. juni 2022 og snarest muligt derefter i Vendelboposten.

VED KAMPVALG

Hvis der er flere opstillede forældrekandidater, end der er pladser i skolebestyrelsen, afholder skolen et kampvalg, om hvem der skal sidde i skolebestyrelsen. Som noget nyt kan valget foregå elektronisk, og det er skolebestyrelsen, der beslutter, hvorvidt valget skal foregå elektronisk eller med ’fysiske stemmesedler’. På skoler, hvor valget bliver afholdt elektronisk, har forældre, der ikke har adgang til PC eller internet mulighed for at afgive deres stemmer elektronisk på barnets undervisningssted.

Ved kampvalg vil du senest den 6. juni 2022 modtage en stemmevejledning samt en stemmeseddel eller et link til elektronisk afstemning fra skolen. Du skal sende eller aflevere din stemmeseddel til skolens kontor senest mandag den 13. juni 2022 kl. 15.00.  Ved elektronisk valg skal du afgive din stemme elektronisk senest mandag den 13. juni 2022.

Valgresultatet bliver offentliggjort på Hjørring Kommunes hjemmeside tirsdag den 14. juni 2022 og snarest muligt derefter i Vendelboposten. Mandag den 1. august 2022 tiltræder den nyvalgte skolebestyrelse.

Du kan læse mere om reglerne for valg til skolebestyrelsen i bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2022

Afsnit 8 omhandler ”Regler om ikke-elektronisk valg af forældrerepræsentanter til folkeskolernes skolebestyrelser”

Afsnit 9 omhandler ”Regler om elektronisk valg af forældrerepræsentanter til folkeskolernes skolebestyrelser”

 

Folkeskolerne i Hjørring Kommune inviterer repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger med i skolebestyrelserne. 

 

Du har også mulighed for at stille op som forældrerepræsentant for Ungdomsskolen, hvis dit barn går i 7. -10. klasse og er tilknyttet Ungdomsskolens aktiviteter. Som forældrerepræsentant for Ungdomsskolen bliver du medlem af bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter, som består af Hjørring Ny 10. og Ungdomsskolen. Valget finder sted på to separate valgmøder i 2022.

Du kan læse om reglerne for valg til bestyrelsen for Hjørring Ungdomscenter i bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2022

Afsnit 10 omhandler ”Regler om ikke-elektronisk valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter" 

Den 1. august 2018 tiltrådte de nyvalgte forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne i Hjørring Kommune. Forældrerepræsentanterne er valgt for perioden 1. august 2018 - 31. juli 2022.

Du kan se de nyvalgte forældrerepræsentanter her.

Kontakt

Hvis du vil vide mere:

Kontakt dit barns skole.

Alle vores skoler vil i den kommende tid sende info ud om skolebestyrelsesvalget via Aula