Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsens sammensætning kan variere fra skole til skole, men folkeskoleloven angiver, at forældrene altid skal have flertal. Formanden for bestyrelsen skal være en forælder. Forældrene i skolebestyrelsen vælges af og blandt forældrene på skolen og repræsenterer dermed alle forældre i skolebestyrelsen.

I skolebestyrelsen vil du komme til at samarbejde med medarbejder- og elevrepræsentanter. Som forældrerepræsentant bliver man valgt for 4 år. Skolens ledelse er sekretær for bestyrelsen. 

Skolebestyrelsens arbejde

Skolebestyrelserne arbejder med:

 • at skoledagen er spændende, og undervisningen gør vores børn så dygtige som muligt
 • at tilrettelægge det gensidige ansvar mellem skole og forældre
 • at lave politikker for mobning og trivsel
 • at være med til at indføre mere bevægelse for eleverne
 • at deltage i ansættelser af lærere og skoleleder
 • at lave retningslinjer for klassedeling
 • at lave principper for, hvordan man skal arbejde med flere voksne i samme klasse
 • at have indflydelse på kommunens skolepolitik
 • at vedtage ordensregler
 • at godkende budgetter
 • at skolens fysiske rammer er i orden

Læs mere i Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet

Ved fredsvalg

Der skal ikke stemmes, hvis der ikke er opstillet flere forældrekandidater, end der skal vælges (fredsvalg).

Ved fredsvalg bliver valgresultatet offentliggjort på Hjørring Kommunes hjemmeside senest onsdag den 1. juni 2022 og snarest muligt derefter i Vendelboposten.

Ved kampvalg

Hvis der er flere opstillede forældrekandidater, end der er pladser i skolebestyrelsen, afholder skolen et kampvalg, om hvem der skal sidde i skolebestyrelsen. Som noget nyt kan valget foregå elektronisk, og det er skolebestyrelsen, der beslutter, hvorvidt valget skal foregå elektronisk eller med ’fysiske stemmesedler’. På skoler, hvor valget bliver afholdt elektronisk, har forældre, der ikke har adgang til PC eller internet mulighed for at afgive deres stemmer elektronisk på barnets undervisningssted.

Ved kampvalg vil du senest den 6. juni 2022 modtage en stemmevejledning samt en stemmeseddel eller et link til elektronisk afstemning fra skolen. Du skal sende eller aflevere din stemmeseddel til skolens kontor senest mandag den 13. juni 2022 kl. 15.00.  Ved elektronisk valg skal du afgive din stemme elektronisk senest mandag den 13. juni 2022.

Valgresultatet bliver offentliggjort på Hjørring Kommunes hjemmeside tirsdag den 14. juni 2022 og snarest muligt derefter i Vendelboposten. Mandag den 1. august 2022 tiltræder den nyvalgte skolebestyrelse.

Læs mere i bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2022

Afsnit 8 omhandler ”Regler om ikke-elektronisk valg af forældrerepræsentanter til folkeskolernes skolebestyrelser”

Afsnit 9 omhandler ”Regler om elektronisk valg af forældrerepræsentanter til folkeskolernes skolebestyrelser”

 

Folkeskolerne i Hjørring Kommune inviterer repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger med i skolebestyrelserne. 

 

Du har også mulighed for at stille op som forældrerepræsentant for Ungdomsskolen, hvis dit barn går i 7. -10. klasse og er tilknyttet Ungdomsskolens aktiviteter. Som forældrerepræsentant for Ungdomsskolen bliver du medlem af bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter, som består af Hjørring Ny 10. og Ungdomsskolen. Valget finder sted på to separate valgmøder i 2022.

 Læs mere i bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2022

Afsnit 10 omhandler ”Regler om ikke-elektronisk valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter" 

Hjørringskolen
Bestyrelsesmedlemmer
Ulla Arensbach
Heidi Houbak
Anne Friis
Gitte Eriksen
Dorthe Mow
Ajsa Nuhic
Maria Elgaard Sørensen
Helene Brønnum

Hjørring Nordvestskole
Bestyrelsesmedlemmer
Lars Borup (Lundergård Undervisningssted)
Linda Vejby Fynshave (Lundergård Undervisningssted)
Kirstine Fruergaard Dahl Møller (Lundergård Undervisningssted)
Line Munch (Højene Undervisningssted)
Rasmus Overgaard Larsen (Højene Undervisningssted)
Dana Hyldgaard Curry Jakobsen (Lundergård Undervisningssted)
Martin Brag Christiansen (Bjergby Undervisningssted)

Stedfortrædere
Jeanette Hougaard Borup (Højene Undervisningssted)
Jilvana Undall-Behrend (Lundergård Undervisningssted)
Mikkel Oldenburg, (Højene Undervisningssted)

Hjørring Sydøstskole
Bestyrelsesmedlemmer
Caroline Christensen (Muldbjerg Undervisningssted)
Trine Norwell Larsen (Bagterp Undervisningssted)
Karin Ledet (Bagterp Undervisningssted)
Jörg Hansen (Bagterp Undervisningssted)
René Olsson (Muldbjerg Undervisningssted)
Jes Bastholm (Bagterp Undervisningssted)
Mahican Gielen (Bagterp Undervisningssted)

Stedfortrædere
Ali Najmabadi Mosavei (Muldbjerg Undervisningssted)
Pernille Dalsager (Muldbjerg Undervisningssted)

Løkken-Vrå Skole
Bestyrelsesmedlemmer
Jacob Hald Søndergaard (Vrå Undervisningssted)
Heidi Taagaard (Løkken Undervisningssted)
Thomas Pilgaard (Vrå Undervisningssted)
Flemming Staun (Løkken Undervisningssted)
Julie Lehmann (Løkken Undervisningssted)
Lars Bo Selmer Handberg (Løkken Undervisningssted)
Christian Krabsen (Vrå Undervisningssted)

Stedfortræder
Jane Hald Søndergaard (Vrå Undervisningssted)
Anita Brix Lambæk (Løkken Undervisningssted)
Heidi Holst Dommerborg (Vrå Undervisningssted)

 

Sindal Skolecenter
Bestyrelsesmedlemmer
Anette Pedersen (Bindslev Undervisningssted)
Charlotte Birnbaum (Lendum Undervisningssted)
Mette Ulvmose Bech (Sindal Undervisningssted)
Maria Østergaard Christiansen (Sindal Undervisningssted)
Pia Ejstrup Nielsen (Sindal Undervisningssted)
Janet Høgsted (Lendum Undervisningssted)
Christian Olsen (Bindslev Undervisningssted)

Stedfortrædere
Mette Annie Christiansen (Bindslev Undervisningssted)
Hanne Skovly (Bindslev Undervisningssted)
Mette Albertsen (Sindal Undervisningssted)
Lisa Fisker Jensen (Sindal Undervisningssted)

Tårs Skole
Bestyrelsesmedlemmer
Stine Kjølby Thomsen
Irene Kristine Andersen
Lotte Rydder Sort
Christina Isaksen
Brian Krogh Hansen
Tommy Kanstrup Christensen
Maria Nielsen

Stedfortrædere
Lotte Nielsen
Maria Moselund

SkoleCenter Hirtshals
Michael Lyngholm Vinding (Horne Undervisningssted)
Lukas Leonhard (Hirtshals Undervisningssted)
Louise Nielsen (Hirtshals Undervisningssted)
Maria Lund Madsen (Hirtshals Undervisningssted)
Marie Bruun Jacobsen (Horne Undervisningssted)
Louise Møller Christensen (Tornby Undervisningssted)
Bettina Sigsgaard (Tornby Undervisningssted)

Stedfortrædere
Sasja Ravndal (Hirtshals)
Morten Jensen (Tornby)

Der afholdes årligt skoleudviklingssamtale på hver folkeskole i Hjørring Kommune.

Skoleudviklingssamtalen er et element i samarbejdet mellem kommune og skole, som fastholder en løbende dialog om skolens udvikling.

Skolebestyrelsen har repræsentanter med til samtalen og referatet herfra er at finde på den enkelte skoles hjemmeside.